Pomjeranjem kazaljke za jedan sat unazad, sa tri časa na dva, od danas je počelo zimsko računanje vremena. Odbor Evropskog parlamenta izglasao je da se 2021. ukine pomjeranje sata koje se više decenija događa dva puta godišnje – u martu, kada se vrijeme računa po takozvanom ljetnjem i oktobru, kada se prelazi na zimsko računanje vremena.

Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u martu 2021. godine.