Stručna i medijska javnost od sada su bogatiji za još jedan međunarodni časopis. Naime u izdanju „Lider mont media“, sa sjedištem u Kolašinu u Crnoj Gori i „Visoke škole za komunikaciju“ –VISKOM, Beograd iz štampe je izašao prvi broj časopisa za društvena pitanja i kulturu sjećanja „Trag“. U časopisu će biti objavljivani tematski tekstovi posvećeni sjećanju na značajne pregaoce koji su u svim oblastima društvenog života, ostavili neizbrisiv trag, ali i tekstovi koji se odnose na društvena pitanja, pa i svu tematiku koja je zastupljena i u programu VISKOM-a. Time je pružena prilika, a ovim putem se i pozivaju studenti VISKOM-a da analitičkim i stručnim radovima daju doprinos novom izdavačkom poduhvatu. Prvi broj časopisa „Trag“ posvećen je sjećanju na prvog doktora nauka u oblasi medicine u Crnoj Gori doc. dr Boža Vukovića koji se osim medicine uspješno bavio i publicistikom i književnom analizom.

Inače, redakciju časopisa čine ugledni profesori medicinskih i istorijskih nauka, profesori i studenti VISKOM-a i istraživači iz oblasti književnosti i medija. Časopis „Trag“ za izdavače potpisuju dr Boban Tomić i dr Mirko Jakovljević koji je i urednik. Planirano je da časopis izlazi  dva puta godišnje.

Izvor:Redakcija časopisa  “Trag”