Odlukom o dodjeli stipendija, Opština Berane je podržala 88 studenata osnovnih i postdiplomskih studija.

“Pravo na stipendiju Opštine Berane za studijsku 2020/2021. godinu ostvarilo je 88 studenata, od čega je 60 studenata osnovnih i 28 postdiplomskih studija”, saopšteno je iz opštinskog Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, objavljeno je na zvaničnom sajtu Opštine Berane.

Kako je navedeno, za opštinsku stipendiju je konurisalo 98 studenata.

U Odluci o dodjeli stipendija je istaknuto, da će između davaoca i korisnika stipendija biti zaključen poseban Ugovor o stipendiranju, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Izvor: espona.me