U organizaciji (1) Udruženja “Tehnologija i društvo”; (2) Instituta “Mihajlo Pupin”, Beograd – Centar za istraživanje razvoja nauke i tehnologije; (3) Elektrotehničkog fakulteta, Podgorica; (4) Univerziteta Crne Gore, Podgorica; (5) Institut za ratarsvo i povrtarsvo, Novi Sad; (6) Mašinskog fakulteta, Beograd organizovan je Tivtu (Multimedijalna sala opštine Tivat), 29. naučni skup međunarodnog značaja “Tehnologija, kultura i razvoj” 30. do 31. avgust 2022. godine.

Kontekst ovog skupa je: Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji.

Skup će otvoriti 30. avgusta 2022. u 10 časova, prof. dr Đuro Kutlača, predsjednik udruženja Tehnologija i društvo.

Prvim panelom uvodnih izlaganja pod naslovom “Revitalizacija i razvoj održivog agrara u brdsko-planinskim područjima Zapadnog Balkana”, koji je planiran za utorak, 30. avgust  2022. godine, rukovodiće prof. dr Radovan Pejanović, predsjedavajući Nadzornog odbora Fonda za nauku Republike Srbije, bivši rektor Univerziteta u Novom Sadu.

Uvodna predavanja održaće prof. dr Cvijan Mekić, prof. dr Zora Dajić-Stevanović, Zorica Vasiljević (svi sa Poljoprivrednog fakulteta, Beograd); prof. dr Vasna Maraš (Plantaže, Podgorica); prof. Dr Jonel Subić (direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd); Radovan Pejanović (Fond za nauku Srbije); prof. dr Drago Cvijanović, (dekan Fakulteta za hotelijersvo i turizam, Vrnjačka Banja); Doc. dr Velibor Spalević, (Biotehnički fakultet, Podgorica), prof. dr Goran Škatarić (Nacionalni parkovi Crne Gore, predavač na grupi ekonomskih predmeta na Univerzitetu Crne Gore, Univerzitetu Donja Gorica), mr Dejan Zejak (Centar za razvoj agrara), dr Milic Curovic (Biotehnički fakultet, Podgorica).

Na drugoj sesiji biće vođena diskusija o revitalizaciji i razvoju održivog  agrara u brdsko-planinskim područjima Zapadnog Balkana, kojom će rukovoditi prof. dr Novak Jauković.

Na trećoj sesiji biće predstavljeni naučni radovi dr Branislava Dudića; prof. Dr. Ane Marjanović Jeromele, Nevene Nagl, Borisa Kuzmanovića, Aleksandre Ilić, Dragane Rajković prof. dr Radovana Pejanovića; dr. Darka Stijepovića, prof. dr Draga Cvijanovića, prof. dr Miljana Lekovića.

U srijedu, 31. avgusta 2022. godine, sa početkom u 10 časova, drugoga dana ovog naučnog skupa međunarodnog značaja biće održan Panel 2. Na temu “Aktuelno u nauci i tehnologiji:  Vještačka Inteligencija – sadašnjost i budućnost”. Moderator ovog panela će biti prof. dr Đuro Kutlača, a predavanja će održati prof. dr Srđan Stanković; doc. dr Predrag Milosavljević, dr Dejan Masliković, mr Đurađ Grubišić; prof Dr Đuro Kutlača i dr Dušica Semenčenko.

Istoga dana planirano je i održavanje panela 3 sa Opštim temama skupa. Moderator će biti dr Dušica Semenčenko, a predavanja će održati dr Svetlana Kralj, prof. dr Tatjana Mamula-Nikolić; Mr Marina Đurđević; prof.dr Slobodan Miladinović; Dr Dušica Semenčenko, prof.dr Đuro Kutlača, dr Sanja Popović-Pantić.

Prethodnih godina ovaj skup je karakterisalo učešće eminsntnih stručnjaka među kojima su bili i Dragutin Vukotić , predsedik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti – CANU; Alekdandar Despić, Srpske akademije nauka i umetnosti – SANU, kao redovni učesnici; U 2014. učešće u radu uzela Gordana Vunjak Novaković koje je i jedna od najpoznatijih srpskih naučnika, te Isak Adižes i druga značajna imena svjetske nauke.

Kontakt informacije:
prof. dr Novak Jauković, +381 64 212 88 24; mail: n.jaukovic@gmail.com

prof. dr Radovan Pejanović, +381 63 600 217; mail: radovan.pejanovic0603@gmail.com

Piše:Dr. Sc. Velibor SPALEVIC