Tradicionalni način spravljanja rakije

Druga polovina septembra je period u kojem se ubiraju plodovi kontinentalnog voća na sjeveru Crne Gore. Tokom berbe plodovi se sortiraju u dvije grupe: konzumno voće i voće koje se dalje obrađuje, najčešće kroz proizvodnju voćnih rakija.

Voće pred berbu

Voće koje je zrelo,  odvojeno za proces proizvodnje rakije se usitnjava , odlaže u posude. U posudana za tu namjenu usitnjeno voće stoji najmanje 21 dan dok se završi proces fermentacije- vrenja.

Pečenje – destilacija rakije vrši se na tradicionalan način u kazanima za pečenje rakije. Prvo se destiluje meka rakija – patoka kojoj se još jednom vrši proces destilacije, ili kako to u Vasojevićima kažu da se rakija prepeče.

Deo aparature

U periodu dok se rakija peče neizbježna su druženja ljudi pored kazana i naravno degustacija-gradiranje rakije. Inače, tajna spravljanja dobre rakije se prenosi sa generacije na generaciju a peče se za potrebe svog domaćinstva i za poklon prijateljima.

Piše: Petar Pantović