Prvu dozu vakcine u selima Velje Duboko i Liješnje primilo je oko 30 mještana. Radost na licu, ljekarima, sestrama i pripadnicima Crvenog krsta izmamili su mališani koji pohađaju školu u Liješnju i koji u tom momentu nijesu imali časove, dok su drugi učenici nesmetano izvršavali  đačke obaveze.

Vakcincija u udaljenim kolašinskim selima

Inače u tim selima kuće su razuđene, i ima staračkih domaćinstava. Vrtovi i njive zasijani. Stado ovaca i malo jagnje obećavaju da poljoprivreda, pogotovo stočarstvo, “živi” još uvijek u tom kraju. Mještani kažu da su zadovoljni postignutim, ali sigurno je da ima uslova i za bolje rezultate. Medicinska ekipa žali što nigdje nije srela čobanina. Imali su želju da se sa njim izrazgovaraju. Vidjeli su samo ljude što su tjerali stado za izdig i koji su bili zauzeti svojim odgovornim poslom.

Vakcinacija u selima opštine Kolašin

– Raduje nas da imanja u selima Liješnje i Velje Duboko redovno održavaju porodice iz Podgorice. Raduje nas i to što nam kažu da turisti već dolaze i interesuju se za noćenja. Žele da otkriju čari skrivenih kutaka ljepote sjevera Crne Gore, govori jedna od medicinskih sestara iz tima za vakcinaciju.

A vakcinisani mještani uglas poručuju, dok ih ispraćaju za Kolašin da zdravstveni radnici budu dobro i zdravo, i da se uskoro vide na revakcinaciji! Tada će biti novih priča i događaja. I razgovora o prinosu. Evo, oraha ima, pričaju, rode dobro, a ove godine ćemo vidjeti kažu, priželjkujući da će biti rodna godina.

Piše: N.S