Programski odbor časopisa “KOMUN@”, utvrdio je listu kandidata koji su ušli u izbor za  godišnju nagradu koja se dodjeljuje za doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore.

Za šestu po redu godišnju nagradu “KOMUN@”, uvršteno  je deset prijedloga eventualnih laureata predloženih  od strane akademsko –naučnih istitucija, nevladinih organizacija i grupe građana.

Lista predloženih kandidata je sljedeća:

Prof.dr Radovan Radonjić, redovni profesor univerziteta i redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Voditelj prve Škole demokratije i osnivač i voditelj prve Škole retorike u Crnoj Gori. Bio dekan Pravnoga fakulteta u Podgorici i Kulturološkog fakulteta na Cetinju, šef Katedre za sociološke nauke i rukovodilac postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu u Podgorici, profesor na Muzičkoj akademiji, Fakultetu dramskih umjetnosti i Fakultetu likovnih umjetnosti, Fakultetu političkih nauka, Centru za međunarodne studije Univerziteta Crne Gore, Univerzitetu „Mediteran“ i Fakultetu za državne i evropske studije.

Objavio više od pedeset knjiga i nekoliko stotina stručnih i naučnih radova (više od 50 prevedeno je na svjetske jezike- engleski, francuski, ruski, italijanski, japanski, njemački, kineski). Dobitnik je Trinaestojulske nagrade Crne Gore, Nagrade oslobođenja Titograda i Nagrade oslobođenja Cetinja. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom Republike sa srebrnim vijencem.

Dragan B.Perović, publicista, autor i urednik velikog broja stručnih, naučnih i publicističkih radova i knjiga iz nauke o književnosti, kulture i enciklopedistike na crnogorskom i bugarskom jeziku,autor televizijskih serijala “ Istjerivač mitova “ i “Crnogorci sentom po svijetu”. Radio je kao lektor u Leksikografskom zavodu Crne Gore i  na Univerzitetu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji. Učesnik je domaćih i međunarodnih naučnih skupova.U poslednje vrijeme objavio je veliki broj autorskih tekstova vezanih za identiteska pitanja i kulturno nasljeđe Crne Gore.Dobitnik je više nagrada među kojima Trinaestojulske nagrade ,Godišnje nagrade za reportažu Društva crnogorskih novinara i “Gramate”-nagrade Ministarstva kulture Bugarske.

-Borislav Cimeša, pisac, publicista, naučno-istraživački radnik, menadžer u kulturi, izdavač i urednik i izvršni direktor CKF-a,Poznat kao jedan od pionira i beskompromisni borac za suverenu Crnu Goru i njen svekupni identitet,svestrani naučni istraživač širokog spektra iz sfere humanističkih disciplina. Jedan je od osnivača i član Crnogorsko društva nezavisnih književnika, crnogorskog i hrvatskog PEN centra, član Matice crnogorske, Fondacije Sveti Petar Cetinjski, književne opštine Cetinje, sekretar uredništva časopisa ARS, jedan od rijetkih plodnih enciklopedista i član mnogih književnih i drugih udruženja i dobitnik nekoliko književnih nagrada u Crnoj Gori i region, Autor je brojnih knjiga među kojima:“Crnogorske slave, svečevi i običaji“ “Rovačka Republika“ i najnovije “Zavjere i atentati na Kralja Nikolu” po osnovu koje je između ostalog  predložen  za nagradu “Komun@”.

Prof.dr Sofija Kalezić, redovna profesorica na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. U izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti publikovano je nekoliko njenih separate ,a njenu doktorsku disertaciju Nastavno proučavanje romana u osnovnoj školi publikovao je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice.. Knjigu literarnih ogleda o savremenim domaćim piscima – Poetika otuđenosti, za koju je dobila nagradu “Dušan Kostić” kao najbolje književno kritičko djelo posljednje tri godine u Crnoj Gori, objavilo je izdavačko preduzeće Unireks iz Podgorice.Za štampu je priredila roman prvoborca i nosioca Spomenice 1941. godine, Radovana Stevovića – Biografija jedne žene (Udruženje Crnogoraca Srbije „Krstaš“, Lovćenac/Crnogorski kulturni centar, Beograd). Koautorka je djela Književnost Crne Gore u izdanju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i članica Društva mladih naučnika u istoj kulturnoj instituciji. Učestvovala je u radu brojnih naučnih skupova kod nas i u inostranstvu.

-Šukrija Žuti Serhatlić, pjevač izvorne muzike, sinonim za starogradsku muziku, harmonikaš, kompozitor i interpretator, stalno zaposlen u KIC-u ” Budo Tomović ” kao šef orkestra. Stalni je saradnik RTV CG, pozorišta Dodest, radio je muziku za mnoge predstave. Nastupao je širom Evrope , Amerike, Afrike, Dalekog Istoka . Učesnik je mnogih festivala kako sa orkestrom tako i sa folklornim ansamblom. Na međunarodnim festivalima folklora osvajao je najveća priznanja .U romanu ” Otkup sirove kože “, autora Abdulaha Sidrana, Šukrija Žuti Serhatlić je naznačen kao najbolji živi pjevač sevdalinki,a uvršten je i u antologiji plejade umjetnika “Sevdalinke”.

Sav svoj rad posvetio je očuvanju muzičke baštine, čitav svoj život posvetio  rodnoj Podgorici i Crnoj Gori . Dobitnik je “Decembarske nagrade ” grada Podgorice 2011 godine, kao i jubilarne nagrade KIC-a ” Budo Tomovic ” 2015. godine

-dr Milun Lutovac– profesor književnosti na Fakultetu umjetnosti UDG, doktor savremenih umjetnosti, selektor likovnog i književnog programa festivala ”Barski ljetopis”, rukovodilac umjetničke galerije “Velimir A. Leković” u Baru, višemedijalni stvaralac, umjetnik širokog spektra interesovanja i izražaja, naučnik, pisac više stručnih knjiga među kojima “Na razmjeđu svjetova i epoha- Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” koja predstavlja rezultat modernog kulturološkog istraživanja, zatim “Stih i slika-Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde“, kao i “Lirizam u romanima; “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka “Ćamila Sijarića. Aktivno se bavi slikarstvom. Imao šest samostalnih i desetak kolektivnih izložbi. Bio profesor u Gimnaziji “Niko Rolović” u Baru, direktor Centra za kulturu, završio Diplomatsku akademiju ”Gavro Vuković”.

-Milan Mišo Brajević, istaknuti društveni i sportski radnik, autor je veliki broj zanimljivih knjiga ali i državnih protokolarnih pravila Crne Gore koja je osmislio kao dugogodišnji šef kabineta premijera i generalni sekretar predsednika države. Njegov cjelokupan bogat stvaralački opus, zasnovan je uglavnom na prikupljanju riječi, anegdota hercegnovskog i drugih krajeva Crne Gore. Osim bogate leksičke građe pljevaljskog kraja, Milan Brajević je uspio da prikupi i objavi značajnu građu koja oslikava bogatstvo i raznolikost nematerijalne kulturne baštine Crne Gore što predstavlja plod njegovog upornog i marljivog rada, i uz konsultaciju obimne literature iz različitih oblasti. Dobitnik je Oktobarske nagrade Herceg Novog i Specijalne plakete za doprinos razvoju kulturne baštine časopisa “Komuna”. Nosilac je Ordena rada sa zlatnim vijencem i Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima.

-Slobodan Bato Mirjačić, predsjednik UBNOR-a i antifašista Nikšića svojim pedesetogodišnjim angažmanom doprinio je i doprinosi punoj afirmaciji kulturno-istorijske baštine Nikšića i Crne Gore.Bio je glavni i odgovorni urednik ili izdavač preko pedesetak knjiga i publikacija u kojima je je osvijetljena istorijska prošlost Nikšića, kao i djela istaknutih Crnogoraca, revolucionara i naučnika.

Antifašizam kao najveća tekovina savremene Crne Gore ima istaknuto mjesto u svim domenima ljudskog djelovanja i stvaranja, a posebnu energiju na tom polju davao je Bato Mirjačić koji se naročito posebno angažovao da se provjerene i tačne istorijske činjenice koje je sakupljao, izučavao i objavljivao akademik Radoje Pajović objave u posebnoj knjizi pod nazivom “Omaž Radoju Pajoviću”što predstavlja značajan prilog u borbi za istorijsku istinu, slobodnu i nezavisnu Crnu Goru i nacionalni identitet crnogorskog naroda.

Radojica Stanković (Šanta Panta), glumac, zabavljač, pjevač, pjesnik, pisac, novinar, samostalni umjetnik Crne Gore. Kao glumac igrao u: “Malo pozorište Duško Radović“ – Beograd i Pozorište “Stanković“ Nikšić. Igrao u predstavama:” Vremeplov“ i “Kraljevski festival“, u seriji “Goli život“.Od 1988.g., kao prvi crnogorski dječiji zabavljač u liku omiljenog dječijeg junaka-Šante Pante, odigrao preko 5500 predstava širom Crne Gore i u regionu.Odigrao, preko 800 humanitarnih predstava. Režirao brojne dječije predstve, sarađivao sa najeminentnijim piscima za djecu, poput Duška Trifunovića, Veselina Gezovića, Dragana Radulovića,Tode Nikoletića…

Osnivač Dječijeg pozorišta u Nikšiću, idejni tvorac i osnivač – Festival malih pozorišnih formi “Festić” (sada “Festićko”).Snimio preko 500 emisija za djecu. Osnivač i idejni tvorac festivala zabavljača, glumaca i pjevača za djecu – “Radost je naš praznik“ u Tivtu, Nikšiću, Trebinju, Palama i festivala: ”Limsko srce“ u Beranama. Dobitnik više domaćih i inostranih nagrada za dramsko i dječje stvaralaštvo.


Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, postigao je značajne rezultate u 2020 godini sprovodeći arheološka istraživanja na izradi konzervatorskih projekata i sprovođenju konzervatorskih mjera  na različitim lokalitetima širom Crne Gore,tj. na  područjima opština Tuzi, Cetinje, Pljevlja, Mojkovac, Podgorica, Nikšić, Ulcinj, Kolašin… …

Predlagač smatra da uzimajući u obzir kvantitet i kvalitet realizovanih aktivnosti u 2020.godini na promociji i očuvanju široke lepeze različitih segmenata kulturne baštine  Crne Gore,koja ima značaj za razumijevanje civilizacijskog razvoja crnogorskog društva,očuvanje identiteta i različitosti, društvenu koheziju i izgradnju tolerantnih društvenih odnosa na više nivoa, Centar za konzervaciju i arhelogiju treba da uđe u  konkurenciju za dodjelu ove prestižne nagrade.

Nagrada “KOMUN@” ustanovljena je 2015. godine od strane istoimenog časopisa “Komun@” za  doprinos očuvanju identiteta i afirmacije kulturno-istorijske baštine Crne Gore. Dosadašnji laureati bili su Željko Milović, Senad Gačević, Željko Sošić, Nenad Stevović i Slobodan Čukić. 

Ko će biti ovogodišnji laureat nagrade časopisa “Komun@”odlučiće tročlani žiri kojim  će predsjedavati akademik CANU i DANU  Zuvdija Hodžić, predsjednik  SUBNOR-a i antifašista Crne Gore,  istaknuti književnik i publicista i stvaralac u kulturi, dobitnik  Trinaestojulske nagrade, Nagrade oslobođenja Titograda, Nagrade „Pero Ćamila Sijarića“, Nagrade „Stefan Mitrov Ljubiša“ i Nagrade „Miroslavljevo jevanđelje“ i  članovi žirija: mr Nela Savković Vukčević, profesorica na UDG, istaknuta kulturna radnica, članica P.E.N centra i Matice crnogorske, bivša direktorica  Gradskog pozorišta Podgorice i sekretarka  Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica  i Velibor Čović, poznati novinarski i televizijski stvaralac, dugogodišnji glavni urednik TVCG, urednik Yutela i Radio Slobodna Evropa, autor  dokumentarnog  filma „ Imala sam deset godina „ i monografije „Čojstvo i besa“.

Planirano je da nagrade časopisa Komun@ budu dodijeljene krajem oktobra ili početkom novembra 2020. godine na prigodnoj svečanosti koja će biti organizovan  tim povodom u skladu sa mjerama NKT.

mr Amer Ramusović