Predstavnici NVO „Sjeverna zemlja“, NVO „Agroturist Biro – Berane“ i Sportsko ribolovnog kluba „Lim“, su uz veliku podršku preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Berane očistili veće smetlište koje se nalazilo na obali rijeke Lim, naspram Ribnjaka, u MZ Buče.

Za uklanjanje nagomilanog otpada na ovoj lokaciji bilo je potrebno, pored volontera nevladinog sektora i SRK Lim, angažovanje radnika i mehanizacije Komunalnog preduzeća, te se direktor NVO „Sjeverna zemlja“, Marinko Barjaktarović zahvalio Savu Vučetiću, direktoru Komunalnog preduzeća na učešću u ovoj akciji, i naglasio da bez saradnje tog tipa, nevladin sektor – javna uprava i preduzeća, nije moguće nešto veće i značajnije uraditi po životnu sredinu.

Kako je u pitanju ova lokacija na kojoj su nesavjesni građani već duže odlagali građevinski i komunalni otpad i tako ugrožavali korito rijeke Lim, njegovu hidromorfologiju, ali i prisutne ekosisteme, organizatori smatraju da su akcijom dali doprinos unapređenju stanja životne sredine na ovoj lokaciji.

Nakon realizovane akcije, direktor Komunalnog preduzeća je uputio javni apel nesavjesnim građanima da prestanu sa odlaganjem otpada van komunalnih posuda, sa porukom da svi moramo dati doprinos kako bi naša sredina bila što čistija i zdravija.

Akcija čišćenja se realizovala kroz projekat “Želimo čiste rijeke, za nas i generacije koje dolaze!”, koji partnerski implementiraju NVO „Sjeverna zemlja“ i NVO „Agroturist Biro – Berane“, sredstvima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, za 2020. godinu.

Opšti cilj projekta je dati doprinos poboljšanju stanja životne sredine u opštini Berane, kroz edukaciju, izradu Popisa zagađivača i konkretne akcije čišćenja i uređenja smetlišta.

Izvor: espona.me