U izdanju Centra za filozofiju medija iz Zagreba izašla  je nova knjiga publiciste i kulturologa mr Željka Rutovića, Transfiguracija tijela, koja, kako naglašava autor, problematizuje ,,karakter socijalno-kulturoloških fenomena transfiguracije tijela kroz sociološke aspekte negativne paradigme fenomenologije konzumerizma, vrijednosne unificiranosti i medijskog spektakla“.

Rutović u širokom diskursu analize prikazivanja tijela, zasnovanom na pitanjima identiteta, roda, biopolitike, vizuelne umjetnosti, medija, govori o ljudskom tijelu u kontekstu estetskih nazora, društvenih vrijednosti, kulturoloških i socijalnih normi konkretne epohe.

Vrijednost ove studije, kako naglašava recenzent knjige prof. dr Ratko Božović ,,je u rijetkoj doslednosti između onoga što je postavio sebi kao istraživački cilj i njegovog ostvarivanja. Tako je ovaj autor u kontekstu sporne konzumentske globalizacije medija jasno prepoznao socijalno-kulturološki karakter transfiguracije tijela…

U relacijama vidljivog i čulnog svijeta, kao i odnosima između prirode, umjetnosti, medija, marketinga, društva i tehnološkog svijeta, autor otkriva višak neadekvatnih sredstava koje potiskuju izvorno značenje tijela. U stvari, Željko Rutović, ukazuje na opasnost i sagrešenje u preoblikovanju čovjekovog tijela i argumentovano brani tijelo kao uporište čovjekove samosvijesti i njegovih najintimnijih doživljaja.!

Prof. dr Lidija Vujačić u svojoj recenziji ističe da ,,Knjiga Željka Rutovića ,,Transfiguracija tijela“ otvara brojna aktuelna pitanja o funkciji, strukturi i simbolici medijske, popularne, konzumerističke kulture, elaborirana, najprije kroz studije kulture, a sa posebnim akcentom na sociokulturno značenje tijela, odnosno na njegovo ,,iščitavanje“ kroz različite, posebno medijske, diskurse i kao zbirne oznake za, kako piše u Predgovoru rukopisa ,,za transdisciplinarna polja studiranja i istraživanja čulnosti, tjelesnosti, individualnosti, kao i socijalnih režima povezivanja“…

Željko Rutović problematizujući niz krupnih tema, najviše iz aktuelne medijske kulture, direktrno i indirektno vezanih za fenomenologiju ljudskog tijela, odnosno tjelesnog u savremenoj civilizaciji postavlja nekoliko delikatnih i istraživački krajnje inspirativnih pitanja…

Željko Rutović tretira problem percepcije tijela u različitim, a ponajviše, opravdano, u medijskim diskursima, kao i u širem civilizacijskom smislu trenutne ,,nadmoći“ fizičkog nad duhovnim u datoj tehnologizovanoj, pa i ubrzanoj, narcističkoj kulturi XXI vijeka.“

Izvor: espona.me