Pljevaljska firma “Jasen” doo – jedini ponuđač za nabavku peleta opštini Pljevlja, u ponedeljak (14. septembar 2020. godine) počinje sa isporukom ovog energenta po subvencioniranim cijenama.

Opština Pljevlja formirala je i Komisiju koja će, takođe od ponedeljka krenuti u provjeru ispunjavanja uslova novoprijavljenih korisnika za povoljnu nabavku peleta.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, za korišćenje peleta po subvencioniranim cijenama upućen je 801 zahtjev, od čega je prijavljeno 643 starih i 158 novih korisnika.

Tona peleta, iznosiće 193,60 eura sa uračunatim PDV-om, od čega će Opština Pljevlja imati obavezu da plati polovinu, a drugu polovinu će plaćati korisnik.

Iz Sekretarijata su podsjetili da će korisnik biti u obavezi da plati 102,00 eura za jednu paletu, čija težina je 1050 kilograma. Plaćanje će se vršiti na žiro-račun 535-15424-76 kod Prve banke, a građani će dan ranije biti obaviješteni o redoslijedu uplate i načinu isporuke energenta.

Raspodjelu peleta građanima po subvencioniranim cijenama Opština Pljevlja realizuje od 2015. godine, a do danas za ove namjene utrošeno je preko 1.5 miliona eura, od čega je polovinu sredstava obezbijedila Opština Pljevlja u saradnji sa Vladom Crne Gore, a korisnici energenta bili su u obavezi da plate ostatak.

Izvor: pljevlja.me