U sklopu privremene Odluke o određivanju naziva ulica i naselja u opštini Petnjica, prije nekoliko dana su postavljene table sa nazivima ulica u toj opštini. Ono što je interesantno, imena ulica su iskazana numeričkim brojevima.

“Postavljeno je 12 tabli, a to znači da je centar Petnjice dobio 12 ulica, i one su iskazane numeričkim brojevima – Centar 1, Centar 2, Centar 3 i tako redom do Centar 12”, istakao je Portal Radio Petnjica.

Petnjica

Kako se dodaje, na osnovu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kada je u pitanju Odluka o privremenom određivanju naziva ulica i naselja, te dodjele brojeva stambenim i poslovnim jedinicama u Petnjici je završeno preko 65% numeracija objekata.

“Građani će biti u obavezi da postave brojeve na svojim objektima. U toku je postavljanje tabli ulica, i zbog epidemiološke situacije intezitet radova je smanjen, ali očekujemo da će se u narednom periodu završiti realizacija ovog projekta”, saopšteno je iz petnjičke lokalne uprave, zaključio je Portal.

Izvor: espona.me