“Ljubavno informativna poezija i basne nepoznatih pisaca”autora Mr Mladena Blaževića u okviru izložbe Ubrzana umjetnost u Dvorcu Petrovića pred brojnom publikom predstavljene su dvije knjige, zbirka pjesama LjUBAVNO INFORMATIVNA POEZIJA i zbirka basni za odrasle BASNE NEPOZNATIH PISACA autora mr. Mladena Blazevića. Na promociji su o stvaralaštvu Mladena Blaževića i povezanosti njegovog likovnog i književnog rada govorili: kustoskinja CSUCG i vizuelna umjetnica Milena Mijović Durutović, doc. dr Mirko Jakovljević, komunikolog i Brano Mandić, pisac i novinar. Tom prilikom Mandić je istakao da se Blaževićeva proza naslanja na tradiciju paradoksalne priče slično stvaralaštvu Danila Harmsa. Blaževićevi naslovi vratili su ga u doba prvih naivnih čitanja a vještinom piasanja basni autor je čitaoce ponovo ubjedio da životinje pričaju u gotovo paradoksalnim i nenormalnim situacijama.

Iz knjige pjesama prenosimo Blaževićeve stihove: “Od onog tvog krokodila, napraviću ti tašnu i jaknu- pa da prošetamo”.

Blažević, međutim, izloženim eksponatima upućuje i poruku medijskoj zajednici, a sve u namjeri da tačka dodira njegove ubrzane umjetnosti i izvještavanja bude profesionalna brza i tačna odnosno “dobra umjetnost i dobra informacija”.

Izvor: facebook

Doc. dr. Mirko Jakovljević, doktor političkih nauka, komunikolog i teoretičar medija

BLAŽEVIĆEVA FORMA UMETNOSTI ESTETIKE BRZINE INFORMACIJE

Pristalice pokreta „umetnost radi umetnosti“ koji se širio Evropom krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka isticali su da je forma najbitniji elemenat umetnosti. Mr  Mladen Blažević, poput tih pristalica, uzima formu za suštinu u umetnosti, a kada promišlja o procesu informisanja, tumačenje “informisanje radi informisanja” prevazilazi uvođenjem upravo forme koju stavlja i vidi kao neraskidivi deo u strukturi potrebnoj za plasiranje informacija.

Oslanjajući se na, stavove Bela koji definiše umetnost  kao  vrstu „značajne forme“  Blažević posebno ističe formu kao bitan elemenat i u plasmanu i brzini informacija. Međutim, za razliku od Bela koji smatra da  dve slike mogu predstavljati istu stvar i da se jedna može smatrati umetnošću dok druga ne,  Blažević smatra da oba objekta sa  njihovom estetikom forme imaju odlike umetnosti. Taj veliki uticaj na finalni izraz umetnika, a kada se radi o informacijama- izraz novinara i forma “završnog pakovanja” njegovog “proizvoda” je odlučujući.

Zato se (ne)vidljivi biciklista sa “njegovim”, ovde vidljivim izloženim biciklom, pažljivo dizajniranim od strane italijanskih dizajnera, može uporediti sa jednom  televizijskom ekipom. Ovde,  treba da, kada već govorimo o procesu informisanja damo primat i izdvojimo  novinara-reportera-autora koji plasira informaciju i, važno, podsetimo da on mora da čuva izvor informacije.

Zato, i nije slučajno što je Blaževićev autor-biciklista (ne)vidljiv krajnjem korisniku informacije.  Vidljiv je, dakle bicikl, na njemu vozačeve patike i kaciga. Delovi izložene umetnikove kompozicije zajedno između ostalog simbolizuju i brzinu plasmana informacija. U vremenu digitalnih medija oseća se, međutim potreba da se bude prvi na naslovnoj strani portala, naslovnoj strani štampanog medija, da se bude u udarnoj vesti kao i u najavi večernjeg dnevnika.

Za crnogorskog umetnika mr Mladena Blaževića ništa manje važni nisu ni signali koje posetiocima-čitaocima-slušaocima šalje izložena biciklistička kaciga. Ona, naime, u bukvalnom smislu štišti glavu od posledica mogućeg pada (ne)vidljivog bicikliste. Ovde, u Mladenovoj vizuri, kaciga treba, i mora, da štiti glavu od posledica plasirane, upotrebljene, odnosno pročitane informacije.

Posledice za korisnika informacija mogu biti bolne. Možda najbolnija je “razbijena glava od primljenih netačnih informacija”.

Zato je neophodno da se “naš” i Mladenov biciklista naoruža „dobrom umetnošću i dobrim informacijama“.

Da  se izdigne iznad “umetnosti radi umetnosti” i “informacija radi informacija”.

Da ne bude “razbijenih glava” odnosno, da nikome  ne “pukne” glava!

O kodeksu, obrazu, licu i naličju, drugom prilikom.

N.S