Uvođenjem tzv. donorskih trombocitafereza u Zavodu za transfuziju krvi napravljen je veliki iskorak u modernizaciji transfuziološke djelatnosti u Crnoj Gori, kazala je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović.

„Ako uzmemo u obzir činjenicu da su preparati trombocita dobijeni uz pomoć ovog aparata izuzetnog stepena kvaliteta i bezbjednosti, jasno je da će najveći benefit od uvođenja ove procedure imati upravo pacijenti. Transfuzije trombocita su najčešće potrebne pacijentima sa leukemijama i drugim malignim bolestima, kao i transplantiranim pacijentima“, kazala je ministarka, dodajući da resor na čijem je čelu u kontinuitetu i sa posebnom pažnjom prema ovoj kategoriji pacijenata nastoji da obezbijedi primjenu najsavremenijih terapijskih protokola.

„Kako su trombociti dobijeni uz pomoć separatora krvnih ćelija neizostavni dio ovih protokola, tim prije je naš zadatak bio da što prije počnemo sa izvođenjem donorskih trombocitafereza“, kazala je ministarka.

Borovinić Bojović je poručila da je doniranje trombocita uz pomoć separatora krvnih ćelija potpuno bezbolno i bezbjedno, pa je ovom prilikom pozvala sve humane ljude koji su dobrog opšteg zdravstvenog stanja, i imaju između 18 i 60 godina, da darivanjem dijela svoje krvi obezbijede lijek koji nekome život znači.

dr Tamara Šćepanović

Direktorica Zavoda za transfuziju krvi, dr Tamara Šćepanović, kazala je da su aferezni trombociti koji se dobijaju uz pomoć automatskih separatora ćelija znatno kvalitetnijih od tzv. puliranih trombocita koji su do sada bili jedini dostupni našim pacijentima.

„Ovom metodom od jednog davaoca dobijamo jednu terapijsku dozu za jednog pacijenta, dok je za dozu puliranih trombocita potrebno da krv donira čak 4-6 ljudi. Osim toga, aferezni trombociti neuporedivo rjeđe dovode do pojave neželjenih transfuzijskih reakcija u odnosu na trombocite dobijene klasičnim putem“, navela je Šćepanović.

Ona je istakla da svi koji žele da doniraju trombocite najprije popunjavaju medicinski upitnik koji je sličan onom kod klasičnog davanja krvi, zatim se uzima uzorak za analizu kompletne krvne slike, a potom vrši ljekarski pregled.

„Ukoliko su zadovoljeni svi kriterijumi, davalac pristupa samom postupku doniranja. Količina trombocita koja se uzima u toku jedne procedure predstavlja samo jedan dio rezerve trombocita svakog čovjeka i nije neophodna za normalno funkcionisanje organizma. Cijela količina datih trombocita se nadoknadi najkasnije za 72 sata nakon procedure“, kazala je direktorica Zavoda.

Ona je naglasila da je procedura potpuno bezbjedna i bezbolna.

„Sve one građane koji su već donirali krv klasičnim putem pozivam da nam se jave putem telefona, društvenih mreža ili da dođu kod nas za sve potrebne informacije o donorskim trombocitaferezama, ali i da zakažu svoju prvu donaciju trombocita“, poručila je Šćepanović.

Vujačić Zoran jedan je od humanih ljudi i višestruki davalac krvi. Danas je po prvi put pristupio proceduri darivanja trombocita.

„Dobrovoljni sam davalac krvi od 18. godine, do sada sam donirao krv 15 puta. Pozivam ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja, koji nemaju tegoba, da dođu u Zavod za transfuziju krvi i doniraju istu, jer naše malo nekome može da znači puno“, potučio je Vujačić.

Izvor: mediabiro