Trešnjevik je prevoj koji dijeli pitomu Bjelasicu od stjenovitih vrhova Komova. Ove dvije, po mnogo čemu različite planine, stvorene su za gledanje i uživanje. Kažu da je njihova ljepota tolika da je očarala i vile koje su se nastanile u pećinama, jezerima i šumama ovih planina. Ako krenete ka Komovima, u narodu poznatijim kao Car planina, možete naići na zakopano blago koje su, ako je vjerovati legendi, bogate velmože ostavile vilama na čuvanje, a one ga sakrile u podnožju Komova, ispod kamena nazvanog Vražja furuna.

Izvor: www.toandrijevica.me