Ako želimo da protumačimo značenje riječi baština onda bismo otkrili da se mora staviti znak jednakosti odmah i uz riječi vrijednost ( duhovna, kulturna, istorijska), nasljeđe, potomci i imanje. Kada u centar naše pažnje postavimo Botaničku baštu u Dulovinama kod Kolašina onda je nedvosmisleno da je tumačenje pojma baština s početka teksta više nego tačno. Naime, Botanička bašta u Dulovinama od neprocjenjive je vrijednosti za Kolašin, sjever i čitavu Crnu Goru. Baštu je formirao 1981. godine Daniel Vincek i zahvata površinu od 787 kvadratnih metara.

Postavku bašte izveli su prije više od 34 godine Daniel i Vera Vincek, prof. dr Vukić Pulević, a stručna podrška i pomoć u tim prvim danima kada je i trebalo postaviti strateški koncept održivosti jedinstvenog, naučnog, ali i turističkog projekta nazvanog Botanička bašta –Dulovine – Kolašin stigla je i od Dr Čedomira Šilića, Prof. Toneta Wrabera, prof. dr Radomira Lakušića, Prof. dr Vladimira Stevanovića, Dr Nebojše Menkovića.

Botanička bašta, Kolašin

Ušuškana na obodima šume crnog bora zasađenim 1953.-54. god. koji baštu štiti od udara
sniježnih vjetrova sa Bjelasice, u prigradskom naselju Dulovine, ali udaljena samo 400 metara od željezničke stanice, Botanička bašta sa centrom varoši povezana je asfaltnim putem. Lokacija bašte je, dakle, na samim krajnjim zapadnim izdancima Bjelasice čije je zemljište i opredijelilo njen sastav. Naime, vulkanski, kiseo sastav zemljišta dao je jedinstvenu karakteristiku autohtonom biljnom svijetu Bašte. – Ph vrijednost zemljišta je
4,6. Ovo je teren visokoplaninskog zemljišta sa bukovim šumarcima i karakterističnim ostacima brijesta, a bazični teren ustvari je fliš kao supstrat uz tanak sloj od 15 do 20 centimetara šumskog i livadski formiranog humusa, kaže gospodin Vincek i dodaje da vlažan vegetacioni period i koncentracija padavina u proljeće i jesen uslovljava izrazito jak rast zeljastih biljaka a posebno zatravnjavanje cijelog prostora
. Bašta je formirana tako što su sađene biljke sa kontinentalnih planina Bjelasice, Sinjavine, Moračkih planina, Komova, Durmitora, Prokletija. U bašti danas ima preko 350 biljnih vrsta. Predstavlja naučnu bazu za izučavanje crnogorske planinske flore. Brižljivo vodeći kartoteku i bazu podataka gospodin Vincek prati morfologiju i fenofaze pojedinih biljaka. – Formirali smo i Herbar koji smo zbog pomanjkanja prostora, predali Nacionalnom parku Biogradska gora. Našu bazu podataka analizira i modernizuje Prirodno matematički fakultet u Podgorici, a posjedujemo i veoma bogatu biblioteku stručnih knjiga, snimaka, fotografija i dijapozitiva, ističe gospodin Daniel Vincek.

Ono što daje posebnu dimenziju i značaj kontinentalnoj sjevernoj Crnoj Gori predstavlja i ljekovito bilje. Klima, nadmorska visina, sastav zemljišta, tradicija idealni su preduslovi za dalji razvoj proizvodnje ljekobilja. Samo u Botaničkoj bašti u Dulovinama 90 procenata biljaka pripada ljekovitom bilju. – Sve zainteresovane edukujemo i dajemo savjete u toj njihovoj uvodnoj fazi pristupa poslu uzgajanja ljekobilja. Možemo da im pomognemo da ne dođe do grešaka prilikom prikupljanja bilja, primjene agrotehničkih mjera tokom uzgoja. Napominjem da smo godinama u stalnom, gotovo partnerskom odnosu sa Institutom „Josif Pančić“ u Beogradu, naglašava Daniel Vincek.

Na kraju, nameće se zaključak da je šteta što na raspoloživom prostoru nema uslova da se u Bašti u većem broju gaji drveće i žbunje. Apel i molba da se lokalna zajednica sa više dužne pažnje posveti bilo kakvoj vrsti pomoći kada je dalji razvoj crnogorskog brenda sjevera Botaničke bašte u Dulovinama ostaće neostvaren pod izgovorom ekonomske krize koja traje li, traje…Na sreću, nevladin sektor, prijatelji, Daniel i supruga Zora Vincek za Botaničku baštu za sada imaju dovoljno sluha. Rekli bismo i želje i volje… A značenje riječi baština? Jer to biješe ima veze sa vrijednostima, nasljeđem, imanjem, potomstvom…..?!

Daniel Vincek

Daniel Vincek rođen je 1926.god. u Zagrebu, gde je završio osnovnu školu i realnu gimnaziju. Upisao se na Biološki fakultet u Zagrebu, ali je završio Spoljnu trgovinu u Beogradu i radio u Njemačkoj, Italiji i Beogradu. U Podgorici je od 1976.god. a 1981.god. osniva Botaničku baštu u Dulovinama kraj Kolašina kojom i danas uspješno rukovodi. Potpuno je posvijećen prirodi, botanici, planinskoj flori. Objavio je brojne radove među kojima knjige „Planine Crne Gore“ (sa Popovićem i Kolarevićem), „Crna Gora-vrata Balkana“ ( sa Pulevićem), „Crnogorske planine“ (sa Pulevićem i Buškovićem). U štampi je i knjiga „Veliki ljudi male varoši“ koje je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore u okviru programa podrške razvoju sjevera zemlje. Dobitnik je više priznanja, najveće ekološke nagrade 21. septembar, povelje opštine Kolašin i dr.

POKLON CRNOJ GORI


Nakon 37 godina, Botanička bašta u Dulovinama postala je vlasništvo države, odnosno Javnog preduzeća Nacionalni parkovi. Botaničar Danijel Vincek i njegova supruga Zora poklonili su to „parče botaničkog raja“, uvjereni da će nadležni uspjeti da ga očuvaju i naprave važnim segmentom turističe ponude sjevera

Piše: Dr Mirko Jakovljević

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime