Dva ovna -Već sam ih ošišao

Išao knjaz Nikola sa dvojicom perjanika kroz Katunsku nahiju. Pored puta, na njivi, viđe starijeg  čovjeka kako sam radi.

– Pomaga Bog Crnogorče, reče gospodar.
„Bog ti pomogao svijetli gospodare“, reče Crnogoac. „Što si sam, priupita Gospodar.

– Tako je Bog htio, odgovori ratar ne prekidajući okopavanje krompira.

– Što nijesi ponovio?

– Ponovio sam, ali kasno.

– Ne mogu ti ništa pomoći, ma ću ti poslati dva ovna da ih ošišaš i malo se pripomogneš.

Nastavi knjaz put. Perjanike golica šta je gospodar pričao sa seljakom, pa jedan upita: „Svijetli gospodare o čemu si ono pričao sa onim seljakom. Mi ništa nijesmo razumjeli?

-Šta? Vi moji perjanici ne razumijete ono što odlično razumije obični crnogorski seljak!  Ako se za dva sata (toliko je trebalo da perjanici odu do seljaka i vrate se nazad do domaćina kod kojeg je knjaz svratio da predahne) onda mi više ne izlazite pred oči. Vi, moji perjanici, ne razumijete ono što razumije obični crnogorski  seljak…

 Perjanici pohitaše prema seljaku. On kad ih ugleda pretvara se ka da ih ne vidi.

– Junače, pomagaj ako u Boga vjeruješ! Objasni nam šta si ono sa gospodarom pričao“.

– Ne ometajte me, vidite da radim.

– Reci nam,  platićemo  koliko kažeš.

– Daćete mi po četvrtinu vaše mjesečne plate.

 – Dogovoreno, pričaj…

– Pitao me  što radim sam. Bilo bi normalno da mi đeca pomažu.

Rekao sam: „Tako je Bog htio. Oženio sam se ali nijesam imao đece.

Na pitanje što nijesi ponovio, što nijesi oženio drugu  koja će roditi, odgovorio sam: ponovio sam ali kasno. Đeca su mi još mala…

-A ona dva ovna?

-Već sam ih ošišao, reče seljak aludirajući na novac koji  je uzeo perjanicima…

Po kazivanju Marinka Bulatovića,

zabilježio Radomir Perišić