Čačka tuđe mane da bi sakrio svoje.

* * *

Čovjek vrijedi koliko njegova riječ.

* * *

Svaki grijeh skraćuje vijek.

* * *

O dobru ne zbori no tvori.

* * *

Bolje je siromaštvo s alalom, no bogatstvo sa sramom.

* * *

Ne zna čega više ima-para ili obraza.

* * *

S vremenom čojek dođe i prođe.

* * *

Čovjek ni od koga ne može tako da se zastidi k od svog jezika.

* * *

Niti čovjeku fali ni pogani preteče.

* * *

Sto puteva do sramote,a do časti-jedan.

* * *

I pod sirotinjskom kapom može biti nečojek i pod vezirskim turbanom čojek.

* * *

Obraz je priznanica.

* * *

Boga se boji a ljudi se ne stidi.

* * *

Sa čojkom se ubi i sa čojkom ti je sve lako.

* * *

Baci dobro u more  isplivaće.

Priredio: Radomir Perišić