Za sramotu je čovjek uvijek mlad.

* * *

Svako je u Crnoj Gori „ka najbolji Crnogorac“.

* * *

Najveća je razdaljina od čovjeka do nečovjeka.

* * *

U životu se valja pripaziti od: bruke, podmukle ruke i ženskog jezika.

* * *

Ko se tuđijem obrazom igra-svojega nema.

* * *

Ajvan ne može postati iksan (čovjek), a iksan može postati ajvan.

* * *

Ko nije živio ka čojek, valjalo bi da umre ka čojek.

* * *

Neko je čojek, neko mali čojek, a neko nikakav čojek.

* * *

Zaludu ima začina, kad nema načina.

* * *

Ti si ti, ja sam ja, a ljudi nas znaju.

* * *

Tu nema gospodstva, đe ga loza ne daje.

* * *

Svadi se s čojekom da te nasjetuje, a s pogani, da te naruži.

* * *

S čojekom se mili i bit i mirit.

* * *

Mala vremena rađaju male ljude.

* * *

Ne treba se bojati ljudi, no onoga što je neljudsko u ljudima.

Priredio: Radomir Perišić