Povodom osamdeset godina od rođenja Nenada Vukovića, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je priredila knjigu – zbornik radova „Akademiku Nenadu Vukoviću u počast“. Profesor Nenad Vuković je rođen na Pišču, opština Plužine, 1939. godine. Studirao je i doktorirao polonistiku na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu. Cijeli radni vijek je proveo na univerzitetu. Radio je na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Vroclavu,  Univerzitetu Crne Gore i Univerzitetu „Mediteran“. Držao je predavanja na univerzitetima u Poljskoj, Njemačkoj, Švedskoj. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 2008, a za redovnog 2015. godine. Akademik Vuković je autor preko 450 radova. Širok je „dijapazon njegovih naučnih i stručnih radova. Raznovrsne su lingvističke, književno-istorijske i kulturološke oblasti kojima se bavi u svojim radovima“. To su: onomastika, nauka o književnosti, folkloristika i etnologija, teatrologija i kulturologija.

Knjiga „Akademiku Nenadu Vukoviću u počast“ sastoji se iz tri dijela i priloga. U prvom dijelu knjige su radovi Mira Vuksanovića (Na Pišču, pod Durmitorom), Siniše Jelušića (Pohvala putovanju – akademik Nenad Vuković kao Homo viator) Slavena Kale (Južnoslavenski krug poznanika slavista Vilima Frančića),Radomira V. Ivanovića (Ciklusi i zbirke narativnih proza o Nasredin-hodži u narodnoj i umjetničkoj književnosti),Milice Kostić (Interdisciplinarnost u radovima akademika Nenada Vukovića) i Ljiljane Pajović-Dujović (U potrazi za korijenima – iz folklorističke i kulturološke perspektive akademika Nenada Vukovića).

Nenad Vuković

U drugom dijelu su prilozi Branislava Ostojića (Stazama narodnog jezika pisanih tekstova Crne Gore od Crnojevića do Petrovića), Sreta Tanasića (O redu prostih rečenica u složenoj), Miodraga Jovanovića (Jezičke crte Paštrovskih isprava 17-19. vijeka u današnjem paštrovskom govoru), Danka Šipke (Austroslavistički makromanevri i mikromanevri u prvom izdanju Vukovog rječnika), Radojke Cicmil-Remetić i Slobodana Remetića (Osvrt na deskriptivna i metaforična imenovanja u toponimiji Pivske planine), Vladimira Ostojića (Tvorbeni modeli toponima na jezersko-šaranskom govornom području) i Milutina A. Lješevića i Marka Lješevića (Fitonimi u selu Brljevu u Pivi).

Treći dio knjige objedinio je radove: Nika Martinovića  (Odzivi sna i jave –Vojo Stanić), Elene Osipove Arkadevne (Religiozna filozofija slavista- na primeru duhovnih prosuđivanja I. V. Kirejevskog), Milorada Jevrića (Stojan Novaković kao preteča estetike recepcije), Milice Jakobiec – Semkowowe (Spisak pretplatnika kao izvor znanja o uticaju književnosti na formiranje narodne mitologije u doba romantizma) i Radenka Pejovića (Kuće i pomoćni objekti u Pivi na kraju XIX i početkom XX vijeka sa leksičkim tumačenjima naziva). U Prilozima je data bio-bibliografija akademika Nenada Vukovića, koju je sačinio Milorad Milović, kao i odabrane fotografije iz života akademika Vukovića.

U radu „U potrazi za korijenima“, autorka prof. dr Ljiljana Pajović -Dujović  ističe da: „Akademik Nenad Vuković sve svoje naučne radove piše iz perspektive interdisciplinarnosti humanistike kao nauke. Davno prije inaugurisanja intertekstualne metode, on je literarne tekstove tumaćio kao sisteme znakova kulture koji su u neprekidnom međusobnom kontekstu. Spiritus movens Vukovićevih naučnih pregnuća, od najranijih studentskih dana do danas, bila su etimološka istraživanja kulturološke analize, preispitivanje različitih folklorističkih tumačenja, osluškivanje jezičkih valera i značenja“.

Profesor Siniša Jelušić u svom radu  „Pohvala putovanju: akademik Nenad Vuković kao Homo viator“  ukazuje na pitanje „utvrđivanja specifičnosti Vukovićevog putopisnog diskursa. Ova specifičnost se nalazi u odnosu prožimanja načelno opozitnih sistema: empirijskog/dokumentarnog i poetskog/umjetničkog, koje će potom biti prošireno na kulturni i antropološki stav posebno izražen u Heraklitovoj filozofiji“.

Milica Kostić svojim radom „Interdisciplinarnost u radovima akademika Nenada Vukovića“ je dala doprinos jubileju profesora Vukovića. Ona u ovom radu prikazuje „interdisciplinarni pristup stvaralačkom radu akademika Nenada Vukovića u mnogim i raznovrsnim aktivnostima koje ispunjavaju njegovo stvaralaštvo. Rezultat su širokog obrazovanja, i koncentrovanog znanja univerzitetskog profesora, poliglote, naučnog istraživaća visokog dometa kulture“.

Knjigom  „Akademiku Nenadu Vukoviću u počast“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti se na dostojan način odužuje svom uglednom članu na, njoj, tradicionalan način. Urednik ovoga izdanja je akademik Radomir V. Ivanović, a recenzenti su akademik Branislav Ostojić i prof. dr Siniša Jelušić.

                                                                      Piše: Prof. dr Draško Došljak