EKSKLUZIVNO!! Novine sjevera na tragu gdje se nalazi grob STARCA MILIJE i da li je poijeklom Kolašinac?

Iz literature se saznaje da je živio u Požeškoj nahiji. Gdje se nalazi njegov grob i kako izgleda nadgrobni spomenik, tih podataka u njegovoj biografiji nema. Obično se navodi da se ne zna od kojeg bratstva iz okoline Kolašina vodi porijeklo i ne zna se gdje mu se grob nalazi. Nedavno je preko Turističke organizacije Kolašina dopisom pitala Danijela Milić Antović da li se u Kolašinu nešto više zna o mjestu gdje se nalazi grob Starca Milije Kolašinca. Radnik Turističke organizacije Kolašina, Ivana Bulatović je preporučila Danijeli Milić da se obrati Zavičajnom muzeju Kolašina. Danijela je Zavičajnom muzeju poslala fotografiju sa nadgrobnim spomenikom.
Na nadgrobnom spomeniku u obliku krsta uklesan je natpis na staroslovenskom. Natpis saopštava podatke: „Ovde počiva…rab božji Milija…, poživi šeset leta i prestavi se 6. januara 1833 leta“. Iznad natpisa u kamenu je urezan lik čovjeka sa brkovima. Spomenik se nalazi na imanju porodice Milić u voćnjaku na uzvišenju, pored njega se nalazi jedna nadgrobna ploča sa krstom i još nekoliko grobova koji nemaju

Draginja Kujović, istoričarka umjetnosti

natpisa. Sudeći po predanju i nadgrobnom spomeniku to bi moglo biti groblje porodice Starca Milije Kolašinca koje se nije održavalo, predato je zaboravu.
Danijela Milić je kazala da postoji predanje koje čuva porodica njenog muža da vode porijeklo od Milije Kolašinca koji je iz okoline Kolašina došao u selo Svračkovo u Požeškoj nahiji sada opština Požega i tu zasnovao porodicu sa Davinom. Njihovo potomstvo po Miliji Kolašincu se preziva Milići, a po Davini dio potomstva Davinići. Sada u Svračkovu žive porodice koje vode porijeklo starca Milije i prezivaju se po njemu Milići, a Davinića ima samo jedna porodica. Ovo predanje je Danijeli ispričao Jovo Milić rođak njenog supruga Dragoljuba Milića.
Predanje i nadgrobni spomenici upućuju nas na pretpostavku da se Milija Kolašinac kada je došao iz kolašinskog kraja oženio Davinom koja je tu živjela ranije i imala svoje imanje da su tu osnovali svoju porodicu i da su na tom imanju sahranjeni. Nadgrobna ploča sa krstom na kojoj nema natpisa mogla bi biti grob Davine žene Starca Milije Kolašinca.
O ovom pronalasku treba obavjestiti nadležnu Upravu za zaštitu kulturnih dobara na teritoriji opštine Požega koja će prilikom istraživanja potvrditi navedene podatke o životu Starca Milije Kolašinca u Požeškoj nahiji.

Piše: Draginja Kujović, istoričarka umjetnosti