Crnogorskoj privredi i poljoprivredi dostupno je 100.000 eura – u ukupnom iznosu, za sufinansiranje projekata koji podstiču unapređenje energetske efikasnosti i upotrebu obnovljivih izvora energije (OIE). Sufinansiranje bespovratnim sredstvima predviđeno je Sporazumom o finansiranju između Fonda za zaštitu životne sredine – Eko fonda i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – koji su danas potpisali stalna predstavnica UNDP, Daniela Gašparikova i direktor Eko fonda, Jovan Martinović.

Podrška poslovnim inicijativama usmjerenim na dekarbonizaciju crnogorske ekonomije omogućena je kroz program subvencija namijenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednim proizvođačima spremnim da investiraju u nabavku i instalaciju solarnih fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije. Program ima za cilj da podstakne na veću upotrebu čiste energije i poboljšanje energetske efikasnosti, što će dovesti do smanjenja emisija CO2 i omogućiti uštede u troškovima za energiju u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.   Pored toga, program će promovisati koncept „prozjumera“ – poslovnih subjekata koji istovremeno troše i proizvode električnu energiju – koristeći solarnu energiju.

Stalna predstavnica UNDP, Daniela Gasparikova je istakla da ,,Današnji sporazum naglašava naš zajednički fokus – a to je podrška poslovnim subjektima da usvoje čiste tehnologije u borbi protiv klimatskih promjena, čime će doprinijeti posvećenosti Crne Gore da ostvari zacrtane ciljeve smanjenja gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine i krene ka održivom ekonomskom oporavku.

Svaki napor da se postigne dekarbonizacija ekonomije – na globalnom ili nacionalnom nivou – moguć je ako je privatni sektor pokretač ovih napora. Zeleni ekonomski oporavak ne bi trebalo da bude samo lijepa, već prije svega, ekonomski pametna stvar. S tim u vezi, javne politike imaju ključnu ulogu u stvaranju povoljnog ambijenta za podsticanje poslovne zajednice da usvoji inovacije koje će doprinijeti smanjenju štetnih emisija. Očekujem da će poslovna zajednica pokazati interesovanje i motivaciju da učestvuje u ovom programu i predložiti puno novih ideja i rešenja. Vjerujem da će ovaj i slični programi postati kamen temeljac Vladinih strategija i politika koje omogućavaju postizanje dugoročnih ciljeva u kontekstu Pariskog sporazuma, Evropskog zelenog sporazuma i UN-ovih ciljeva održivog razvoja,,’’ rekla je Gašparikova.

Direktor Eko fonda, Jovan Martinović ističe da ,,Eko fond u maniru posvećenog partnera produbljuje i ojačava svoju poslovnu saradnju sa UNDP-om, na način sticanja povjerenja u svoje poslovne i organizacione sposobnosti, koje UNDP i ovoga puta sa lakoćom prepoznao i omogućio finansijska sredstva Eko fondu za realizaciju projekta nabavke i instalacije fotonaponskih panela za privredu i poljoprivredu. Stoga, velika je čast što Eko fond uz sebe ima pouzdanog partnera, koji bez obzira na izazovna vremena i okolnosti u kojima poslujemo, danas potpisuje ,,Sporazum o saradnji” i time još jednom potvrđuje uspješan nastavak poslovne saranje. Obezbijeđena sredstva u vidu granta – Eko fond će plasirati kroz subvencije provredi za realizaciju projekta solarnih panela. Takođe, ovo predstavlja početak planiranih aktivnosti Eko fonda za 2021. godinu, pored prethodno započetog projekta za subvencionisanje nabavke električnih i hibridnih vozila u oblasti energetske efikasnosti, dok će preostali projekti u pomenutoj oblasti a koji su namijenjeni građanima otpočeti u skoroj budućnosti”, zaključio je Martinović.

Program subvencija će kroz povećanje energetske efikasnosti i sigurnosti u snabdijevanju, te kroz afirmaciju korišćenja obnovljivih izvora energije dati važan podsticaj  niskokarbonskom razvoju i ekonomskom oporavku zemlje.