…Sjedosmo da po­pijemo kafu. Preko puta starog restorana, pored puta, u pristranku veliki ozi­dani trouglasti spomenik, a na njemu gvozdena tabla, na kojoj je zakačena dugačka sablja. Ustadoh i krenuh pravo spomeniku da zadovoljim sopstvenu znatiželju. Iznenadih se. Spomenik je podignut crnogorskom zulumćaru Smail agi Čengiću. On je predvodio elitnu tursku vojsku u pohodu na Drobnjake da kupi harač. Kad je stigao na Mljetičak ologorio je, s namjerom da sjutra napadne Drobnjake. Ali, udružena moračka i drobnjačka vojska, pod komandom legendarnih crnogorskih vitezova i junaka, Mine Radovića i Novice Cerovića, napala ih je pred zoru, kada je san najtvrđi. Gomila sanjivih Turaka ostala je na bojištu, a ostatak se razbježao kud koji, a Smail agi je odsječena glava. Dakle, i vođe je pisana istorija. Pitam se da li je istorija još neđe zapisala da pobjednik podiže spomenik svom velikom zulumćaru. Vjerovatno ovaj spomenik je znak zahvalnosti za Smail aginu hrabrost da žrtvuje svoju glavu.

Izvor: Priča Žabljačke zore, Mihaila R. Čabarkape