U okviru projekta pod nazivom “Učimo o šumama uz puha Đorđa i djevojčicu Taru” koga sprovodi NVO ,,Udruženje za razvoj ruralnih oblasti i šumarstva – UROŠ” osnovnu školu „Radomir Rakočević“ u selu Prošćenju kod Mojkovca, posjetio je Žarko Vučinić, poznati pisac za djecu i član NVO UROŠ.

Tom prilikom, đacima su poklonjene knjige iz trilogije o puhu Đorđu (“Puh Đorđe i duhovi triftara“ i “Puh Đorđe u zamci Spiridona Ledenog“), kao i primjerci najnovije knjige Žarka Vučinića  “Djevojčica Tara i čarobno drvo” sa potpisom autora, a ovim naslovima je obogaćena i školska biblioteka.

Takođe, škola je dobila i edukativne sveske „Učimo o šumama uz puha Đorđa i djevojčicu Taru” koje će se koristiti u skladu sa preporukama Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo kao dodatni materijal u izvođenju nastave. U edukativnoj svesci su obrađena glavna pitanja očuvanja šuma: zaštita šuma od požara, biljnih bolesti i štetočina, zaštita biodiverziteta, kao i osnovni podaci o glavnim šumskim vrstama, biljnim i životinjskim vrstama u Crnoj Gori i velelepnim stablima u našoj državi.

Susret sa pjesnikom

-U osnovnoj školi se formira ekološka svijest mladih koja je bitna za njihov dalji razvoj po pitanju ispravnog postupanja prema prirodi.  Vjerujem da će 800 knjiga koje ćemo prodijeliti u okviru projekta širom Crne Gore, od čega je 200 knjiga donacija NVO UROŠ,  bogatstvom riječi i divnim ilustracijama privući dječju pažnju. Time će se zasigurno obogatiti njihovo znanje, a samim tim uticati na njihov odnos prema svijetu što ih okružuje. Posebno mi je drago da sam danas uživao u druženju sa djecom koja  rastu na Prošćenskim planinama, odakle je i moj junak puh Đorđe”, rekao je Vučinić.

Cilj projekta “Učimo o šumama uz puha Đorđa i djevojčicu Taru“ koji finansira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz program podrške nevladinim organizacijama u 2020. godini, je podizanje svijesti djece i mladih o važnosti i zaštiti šuma kroz promovisanje ekoloških vrijednosti odgovornog društva .

Nedavno je Žarko Vučinić, kao prvi crnogorski pisac za djecu dobio najveće regionalno priznanje – nagradu „Mali princ” za najbolju dječiju knjigu objavljenu 2019. godine u regionu,  za  ekološki roman “Djevojčica Tara i čarobno drvo”.

Piše:R.Ć.