Predsjednik Savjeta stranih investitora Christoph Schoen kazao je da Bijela knjiga služi donosiocima odluka da uklone štetne biznis barijere, kao i da prati napredak u započetim reformama i pruža investitorima uvid u trenutno stanje i uslove poslovnog okruženja.
„Posebno je došla do izražaja ranjivost Crne Gore zbog njenog fokusa na turizam. S toga ne čudi što je indeks poslovanja zabilježio značajan pad u odnosu na 2019. godinu. Pandemija koronavirusa uticala je na zatvaranje značajnog broja
kompanija, ukidajući radna mjesta i izazivajući tenzije u društvu”, rekao je Christoph Schoen.

On je dodao da je neophodno izaći iz krize što prije i usresrediti se na tri glavna stuba:

„Pravovremeni i otvoreni dijalog između svih zainteresovanih strana, kako bi se dala puna podrška unaprjeđenju poslovanja. Zatim, fokus na uklanjanje štetnih praksi koje predstavljaju prepreke za zajednicu međunarodnih investitora. I posljednje, ali najvažnije za prosperitet je prevazilaženje štete uzorkovane COVID krizom, objedinjavanjem svih naših
snaga i ujedinjenjem društva u borbi protiv koronavirusa”, kazao je predsjednik Savjeta stranih investitora.

Istakao je i da podržava mjere Vlade Crne Gore čiji je cilj da Crna Gora što prije bude sigurna destinacija. Takođe, dodao je da aktivno podržava programe vakcinacije koji su, kako je kazao, ključni za ekonomski isocijalni oporavak.

Indeks za 2020. godinu, u poređenu sa 2019. godinom, okarakterisao je značajan pad lakoće poslovanja, poručio je izvršni direktor Savjeta stranih investitora Ivan Radulović.

„Kada je riječ o privrednim sektorima, članovi Savjeta su ocjenjivali šest sektora u kojima obavljaju svoje poslovne aktivnosti. To su telekomunikacija, ICT, bankartvo i finansije, turizam, proizvodnja i energetika, trgovine i maloprodaja i transport i logistika. Svih šest sektora zabilježili su pad u 2020. godini. Sektor turizma zabilježio je najznačajnijij pad. Strani investitori koji posluju u sektoru turizma svom sektoru su dali najnižu ocjenu od kada se vrši mjerenje, a to je
5,3”, kazao je Ivan Radulović.