Započeta je sanacija oštećenog dijela puta BeranePetnjica u mjestu Polica. Sanaciju izvodi Kompanoja “Bemax”, koja je i izvođač radova na izgradnji pomenutog putnog pravca.

Na pomenutom putnom pravcu, prošle godine, stvorilo se klizište, koje je odnijelo pola kolovozne trake.

Saobraćaj se odvijao jednom trakom, pa iako je mjesto bilo obilježeno saobraćajnom signalizacijom, predstavljalo je opasnost za vozače. Ovo se posebno odnosilo na večernje sate”, objavio je Portal Radio Petnjica.

Kompanija Bemax gradi potporni zid u dužini od dvadesetak metara, kako ne bi više dolazilo do obrušavanja terena, zaključio je portal.

Izvor: espona.me