O njenoj poetici u kući Rista Ratkovića u 19 sati  govoriće mr Željko Rutović i novinar i publicista Slavko Mandić.

„I u tradiciji, i u naklonu, i u običaju i u redu, u maniri i ljubavi, svaka života kocka traži drugu svoju, čiji mozaik ova pjesnikinja , nalik vajarskom alatu i zanatu, slaže i preslaže , tka blistave , uglačane riječi, čiju baštinu od zaborava čuva , njeguje i preporučuje za sve naše pojedinačne i kolektivne škrinje sjećanja“, kazao je Rutović, jedan od recenzenata Dubravkine knjige eseja pod nazivom „Đir zapatanim proljećem“.

Dubravka Jovanović autorka je i 6 knjiga poezije :“Dijalog postanka“,“ Kamenov cvat“,“ Na šotani Bokeljske otmjenosti“, „Boka plavo ćuti“ ( zajednička knjiga pet pjesnika iz regiona) , „Iza koltrine“ , „Pontapeti“.

O njenom pjesništvu između ostalih, govorili su i bili recenzenti Novak Kilibarda, Vesna Vičević, Vuk Minić, Tonko Maroević, Aleksandra Vuković, Miloš Milošević, Aleksandar Jerkov, Pavle Goranović, Slavko Mandić, Marija Čolpa.

Brojne pjesme  Dubravke Jovanović imaju i muzičko ruho i zaživjele su u narodu, pa su neizbježna pratnja  autentičnim bokeškim feštama, čuju se na radiju i televiziji u izvođenju klapa i vokalnih interpretatora.

Izvor: skalaradio