„Demokratska iskustva govore da Zakon o slobodnom pristupu informacijama organa javne vlasti treba da doprinese transparentnosti u radu i procesu odlučivanja kako bi svi društveni činioci bili uključeni u proces donošenja odluka koje su od vitalnog značaja za cjelokupno društvo“, kazao je predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka mr Željko Rutović, povodom 28. septembra – Međunarodnog dana prava javnosti da zna.

Crna Gora je, kako dodaje, svoj put demokratske transparentnosti, usvajanjem prvog zakonskog rješenja o slobodnom pristupu informacijama 2005, započela proces otvorenosti javne uprave sa ciljem da ista bude u službi građana, te kroz vrijeme koje je za nama svjedočimo izazovima sa kojima se susrijeću kako podnosioci zahtjeva tako i svi obveznici primjene Zakona.

„Jačanje administrativnih kapaciteta i ostalih institucionalnih preduslova na svim nivoima osnažiće proaktivno djelovanje javne uprave u službi građana na način kako bi društveni procesi bili inkluzivno orjentisani u njihovu korist“, poručio je on. 

Otvorenost u korist građana kroz poštovanje normi i procesa odlučivanja, kako ističe, treba da rezultira brzim, efikasnim postupanjem i dobijanjem informacija, kako bi građani bili aktivni sudionici procesa koji bi u konačnom rezultirali donošenjem odluka koje su od vitalnog značaja ne samo za pojedinca već i cjelokupnu zajednicu.

„U duhu Dana prava javnosti da zna, pozivamo sve korisnike zakona na partnerstvo u cilju transparentnosti i spremnosti da kroz lični primjer pravni sistem u dijelu primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama učinimo svrsishodnim i djelotvornim pravnim mehanizmom“, napominje Rutović.

Napominje da će doprinos nedavno izabranog Savjeta Agencije punoj afirmaciji i kapacitetu slobodnog pristupa informacijama biti, shodno zakonu, preduzimanje procesnih mjera i aktivnosti kako bi se u postupcima koji su započeti prepoznale prepreke u procesu odlučivanja i ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama. 

„Afirmacija instrumenata zahtjeva za slobodan pristup informacijama kao demokratskog alata u istraživačkom novinarstvu i aktivnog praćenja javnih politika na različitim nivoima implementacije, uzimajući u obzirdistancu od 17 godina od početka primjene Zakona, vjerujemo da će se novim izmjenama zakona dodatno osnažiti i usaglasiti postojeće norme sa evropskim standardima i efikasnim zakonskim rješenjima primjerenim društvima duge demoktarske tradicije i prakse ovog zakona“, zaključio je predsjednik Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Izvor:Portal Analitika