Novo ustanovljeni RP ,,Piva’’ uglavnom je vezan za planinske masive Maglića, Bioča i Volujaka. Ovaj park geografski pripada sjeverozapadnoj Crnoj Gori i jugoistočnim Dinaridima i predstavlja u pogledu fizičko-geografskih karakteristika, geodiverziteta, geonasljeđa i biodiverziteta njihov veoma zanimljiv i komleksan dio.

Prostor RP ,,Piva’’ odlikuje dominantna pojava vertikalne raščlanjenosti od 60 do 100m/ha. U pogledu nagiba terena dominiraju površine sa veoma velikim nagibima i raščlanjenosti terena. Raznovrsnost geografske sredine (geodiverzitet) označava raznovrsnost predjela i regionalnost geografskog prostora.

Na prostoru parka dominiraju planinski masivi Bioča, Maglića i Volujaka. Volujak predstavlja visoku i prostranu planinsku oblast, smještenu u sjeverozapadnom dijelu Crne Gore u samom graničnom pojasu prema Bosni i Hercegovini. Ograničen je dubokim dolinama Vrbnice, Drine i Sutjeske. Najviši vrhovi na ovoj planini su: Vlasulja (2337mnm), Studenac (2386mnm), Dok se na Bioču nalazi najviši vrh Veliki Vitao (2396mnm), što je i najviši vrh ovog planinskog masiva (B.Radojičić, 2008).

Ono što predstavlja najimpozantniji dio ovog planinskog masiva je prostrana uvala Vrdeni dolovi, na kojem se nalazi čuveno jezero glacijalnog porijekla (Trnovačko). Pored njega, na ovom prostoru posebnu prirodnu, ali i potencijalno turističku atrakciju predstavljaju lednička jezera: Malo i Veliko Stabanjsko jezero.

Regionalni park Piva

Ono što je posebno značajno, jeste činjenica da prostoru parka pripada i dio kanjonske doline Tare. Može se slobodno konstatovati da se radi o najimpozantnijem dijelu kanjona, ove po dubini svoje kanjonske doline druge rijeke na svijetu. Dio kanjona Tare proteže se od Bijelog Brijega (Brštanovice) do Šćepan polja. Upravo na tom pravcu odvija se najfrekventniji obim raftinga i splavarenja, ako jednog od najeksluzivnijih turističkih ponuda u sjevernom dijelu Crne Gore. Na tom potezu ljubitelji raftinga i splavarenja mogu doživjeti nevjerovatan adrenalin i naići na niz velikih bukova i slapova (Bailovića sige), što rijeku Taru u širem kontekstu čini posebno prepoznatljivom turističkom destinacijom.

Pored Tare na prostoru parka nalaze se usječene doline Suvodola i Sušice, kao i Mratinjske rijeke, koje predstavljaju fosilne predledničke doline i nekadašnji valovi veoma dugačkih i visokih lednika. Prije lednika ovim dolinama su tekli normalni tokovi sa dosta vode, pa su usječene duboke doline strmih strana.

Na Vučevu, takođe ima niz uzvišenja koji čine topografsko razvođe između Pive, Drine, Sutjeske i Mratinjske rijeke.

Sa regionalnog aspekta, posebnu vrijednost ovog prostora ( RP ,,Piva’’) , čini njegova fizičko-geografska povezanost sa NP Durmitor (opšte poznata činjenica da ovaj Nacionalni park sa rijekom Tarom uživa dvojaku zaštitu: međunarodnu i nacionalni-MAB i UNESKO) sa crnogorske strane i NP Sutjeska u BIH(Republika Srpska), što ga čini posebno interesantnim sa regionalnog, ali međunarodnog stanovišta. Prostor RP ,,Piva’’ i pored ranijih sporadičnih naučnih istraživanja, nije dovoljno, niti u cjelosti istražen, pa se sa sigurnošću može konstatovati da ovaj prostor integralno sa masivom Durmitora predstavlja svojevrstan poligon za sadašnja i buduća naučna istraživanja različitih struka i profila. Planski i osmišljenim konceptom razvoja ovaj prostor može u predvidljivoj budućnosti postati moderator oblikovanja razvoja Pivskoga kraja i predstavljati poznatu turističku destinaciju, čiji će razvoj biti baziran na prirodi i u skladu sa osnovnim principima i postulatima održivog razvoja.

Piše: Dr Veselin Luburić

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime