Iz štampe je izašla peta po redu knjiga prof. dr Draška Došljaka „Rječnik gornjobihorskoga govora“.   Recenzenti su  dr Dušanka Popović, dr Milun Lutovac i mr Sait Š. Šabotić, dok je korice uradio mr Irvin Masličić. Knjiga je štampana u biblioteci „Sinteze“, kao XXVI knjiga ovoga izdavača, pod uredništvom Zuvdije Hodžića.  Knjigu je tehnički uredila Dragana Palević, a štampana je u bjelopoljskoj štampariji Pegaz.

Prof. dr Draško Došljak

Dijalektološki rječnici su ogledalo narodnog jezika. U njima se sabira sva leksika koja nam pomaže da bolje razumijemo narodni život i običaje jednoga kraja. U vremenu raseljavanja stanovništva, nagle industrijalizacije gube se mnogi zanati, djelatnosti, običaji, i sl., a sa njima u prošlost odlazi i leksika koja ih je pratila. Zbog svega toga je bilježenje i sakupljanje ovog jezičkog blaga dragocjeno. Govori Vasojevića, Uskoka, Plava i Gusinja, Rožaja, Zete, Nikšića, Mojkovca, Njeguša, Podgorice, Zagarača, Prošćenja, Banjana, Grahova i Oputne Rudine, i drugi, već su dobili svoje rječnike, čime je značajan dio crnogorskih govora rječnički obrađen. Ovim rječnikom i govori Gornjeg Bihora dobijaju svoju štampanu knjigu u kojoj se trajno čuva leksika. Rječnik sadrži nekoliko hiljada riječi.

Draško Došljak je profesor na Univerzitetu Crne Gore. Rukovodilac je Studijskog programa za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Autor je knjiga: „Lična imena Zaostra“, „Stara lična imena“, „Onomastika Budimlje“ i „Antroponimija Police“.

Piše: P.P