Bjelopoljski Muzej je čekao na rekonstrukciju više od 35 godina i konačno su početkom juna 2020. godine otpočeli radovi koji se  odvijaju u skladu sa propisima i konzervatorskim uslovima koje je propisala Uprava za zaštitu  kulturnih dobara Crne Gore. Spoljašnji izgled i gabariti zgrade se neće mijenjati, ostaju u skladu sa njenim autentičnim izgledom, s obzirom da zgrada ima značajnu arhitektonsku i kulturno-istorijsku vrijednost. U cilju zaštite spoljašnjosti,  sprovode se neophodni radovi na obnavljanju fasade, biće zamijenjena krovna konstrukcija i prozori, pri tom vodeći računa da se ne naruši prvobitni izgled. 

Zgrada muzeja u Bijelom Polju

Sanacija i adptacija Muzeja koji se nalazi u zgradi nekadašnje Ruždije građene u periodu od 1897-1905. godine za potrebe srednje niže-četvorogodišnje državne svjetovne škole,  započeta je u junu 2020. godine, a u rekonstrukciju jedne od najznačajnijih kulturnih institucija ovog grada biće uložena značajna sredstva. Svi radovi imaju za cilj da se Muzej adaptira za jedan duži period, sa adekvatnim uslovima za rad i izlaganje kao i deponovanje muzejskih predmeta. Takođe, cilj je da se kvalitetnim arhitektonskim rješenjima poboljša funkcionalnost unutrašnjeg prostora, čime će se proširiti izložbeni dio koji će pored osnovne funkcije – izlaganja, biti i generator ostalih kulturnih dešavanja u Bijelom Polju, što će se ovom adaptacijom u potpunosti postići.

Od svog osnivanja 1957. godine, Muzej je rekonstruisan samo jednom, 1982. godine, sa ne baš najboljim arhitektonskim rješenjem za izlaganje, i uopšte za muzejski rad. U odnosu na prethodnu, može se sa sigurnošću konstatovati da je ova najnovija sanacija i adaptacija     prilagođena pravoj namjeni i u skladu je sa  najvišim muzejskim standardima. Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija objekta koja obuhvata sanaciju krova, zamjenu kompletne stolarije, rasvjete, elektroinstalacija, klimatizacije, vododvone i kanalizacione mreže, opreme za izlaganje, uređenje kancelarijskog prostora, toaleta, zamjena parketa, malterisanje unutrašnjih zidova, izolatorski i molersko-farbarski radovi, zamjena oluka, uređenje prostora prilaza zgradi…  Isto tako, na samom ulazu je izgrađena nova prostorija u kojoj će biti organizovan  prijem posjetilaca, prodaja karata i kataloga, što će biti od velikog značaja za kvalitetniji rad i promociju muzejskih aktivnosti. U prizemlju će biti urađen potpuno nov izložbeni ambijent, sa multikulturalnim prostorom u kojem se, pored stalne postavke, mogu održavati i razni kulturni sadržaji tipa povremenih izložbi, proomocija, tribina muzičkih i pozorišnih sadržaja i sl.  Na spratu je predviđen prostor za stalnu postavku etnografske zbirke i kancelarijski prostor koji će u mnogome poboljšati uslove rada muzejskog osoblja. U potkrovlju zgrade će se nalaziti  prostorija u kojoj će biti organizovan rad radionice za opremanje i opravku slika sa prostorom za deponovanje novopribavljenih umjetničkih djela.

Samim tim što će zgrada Muzeja biti estetski uređena, arhitektonski bezbjedna i funkcionalna za tako značajne i osobene muzejske djelatnosti, očekuje se i pojačano interesovanje građana i posjetilaca za rad Muzeja i za inače bogatu muzejsku građu.

Piše: Željko Raičević, direktor JU Muzej, Bijelo Polje