Uz podršku Opštine Bijelo Polje uspješno je realizovan projekat “Svi jednaki svi različiti”. Sami projekat je trajao 5 mjeseci i sproveden  je  u Opštini  Bijelo Polje. Projekat pokriva jednu važnu temu za Crnu  Goru koja je veoma važna za pristup Crne Gore u EU a, radi se  o  LGBT zajednici i  njihovim  pravima i integraciji u svim sverama  društvenog života. LGBT osobe spadaju u grupu najugroženijih i marginalizovanih grupa  jer  jer je prema  izražen visok nivo diskriminacije i  stigmatizacije na  svim  nivoima. Crna Gora kao država i društvo u njoj stremi  dostizanju visokog stepena društvene inkluzije  preko prepoznavanja i priznavanja  osnovnih i drugih  ljudskih prava  pripadnicima LGBT zajednice kao i ostalih grupa koje su prepoznate kao ranjive. Vlada Crne Gore je usvojila važne strategije. U 2013.  godini usvojila je Strategiju za unaprijeđenje kvaliteta života osoba u CG za period 2013 -2018. godine, i strategiju za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2019-2023. Usvajanje ovih  strategijja su  pokazatelj posvjećenost Vlade da i dalje radi na unaprijeđavanju i zaštiti prava i sloboda LGBT osoba. Opština Bijelo Polje 2015.  godine, potpisala je Sporazum o  saradnji sa Ministarstvom za ljudska  i  manjinska  prava, te  ima obavezu da  zajedno sa Ministarstvom stvara uslove za ostvarivanja boljih prava LGBT osoba  u  našem gradu. Naša organizacija je jedna od  prepoznatljivijih organizacija u našem gradu  koja se bavi zaštitom ljudskih i manjinskih prava, koja se između ostalog bavi i  zaštitom i  promocijom prava LGBT osoba. Naš  projekat  je u skladu sa donijetim Opštinskim, Lokalnim akcionim planom za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019. godinu .

Učesnice projekta

Kroz projekat su realizovane sledeće aktivnosti:

-Kreiranje i  štampanje  publikacije „Svi jednaki svi različiti“

– Snimljene dvije emisije o LGBT pravima 

  – Štampanje Info brošure

Brošura je zamišljena tako  da  sažima osnovne  informacije o  seksualnoj orijentaciji i rodnom  identitetu. Sama brošura može biti  korisna i drugim  NVO organizacijama  pojedincima i uopšte svima koji se žele baviti zaštitom ljudskih prava .

Info brošura

Emisije smo realizovali direktnim učešćem na paradi Ponosa u Podgorici. Slike i utiske pojedinaca smo prenijeli bez cenzure.

Dijeljenjem info  brošure u gradu smo željeli da doprinesemo smanjivanju diskriminacije i  umanjimo oblike mržnje prema LGBT zajednici.

Naša vizija se podudara sa vizijom Opštine Bijelo Polje stvaranje  sredine u  kojoj  su svi ravnopravni i svi građani jednaki bez obzira na rodni  identiteti i seksualnu orijentaciju .

Cilj je kreiranje antidiskriminacionog okruženja za pripadnike LGBT Zajednice .

I na kraju zahvaljujemo se Opštini Bijelo Polje što je svojim sredstvima pomogla realizaciju našeg projekta „Svi jednaki svi različiti“.

NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime