Uz podršku Opštine Bijelo Polje uspješno je realizovan projekat “Svi jednaki svi različiti”. Sami projekat je trajao 5 mjeseci i sproveden  je  u Opštini  Bijelo Polje. Projekat pokriva jednu važnu temu za Crnu  Goru koja je veoma važna za pristup Crne Gore u EU a, radi se  o  LGBT zajednici i  njihovim  pravima i integraciji u svim sverama  društvenog života. LGBT osobe spadaju u grupu najugroženijih i marginalizovanih grupa  jer  jer je prema  izražen visok nivo diskriminacije i  stigmatizacije na  svim  nivoima. Crna Gora kao država i društvo u njoj stremi  dostizanju visokog stepena društvene inkluzije  preko prepoznavanja i priznavanja  osnovnih i drugih  ljudskih prava  pripadnicima LGBT zajednice kao i ostalih grupa koje su prepoznate kao ranjive. Vlada Crne Gore je usvojila važne strategije. U 2013.  godini usvojila je Strategiju za unaprijeđenje kvaliteta života osoba u CG za period 2013 -2018. godine, i strategiju za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2019-2023. Usvajanje ovih  strategijja su  pokazatelj posvjećenost Vlade da i dalje radi na unaprijeđavanju i zaštiti prava i sloboda LGBT osoba. Opština Bijelo Polje 2015.  godine, potpisala je Sporazum o  saradnji sa Ministarstvom za ljudska  i  manjinska  prava, te  ima obavezu da  zajedno sa Ministarstvom stvara uslove za ostvarivanja boljih prava LGBT osoba  u  našem gradu. Naša organizacija je jedna od  prepoznatljivijih organizacija u našem gradu  koja se bavi zaštitom ljudskih i manjinskih prava, koja se između ostalog bavi i  zaštitom i  promocijom prava LGBT osoba. Naš  projekat  je u skladu sa donijetim Opštinskim, Lokalnim akcionim planom za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019. godinu .

Učesnice projekta

Kroz projekat su realizovane sledeće aktivnosti:

-Kreiranje i  štampanje  publikacije „Svi jednaki svi različiti“

– Snimljene dvije emisije o LGBT pravima 

  – Štampanje Info brošure

Brošura je zamišljena tako  da  sažima osnovne  informacije o  seksualnoj orijentaciji i rodnom  identitetu. Sama brošura može biti  korisna i drugim  NVO organizacijama  pojedincima i uopšte svima koji se žele baviti zaštitom ljudskih prava .

Info brošura

Emisije smo realizovali direktnim učešćem na paradi Ponosa u Podgorici. Slike i utiske pojedinaca smo prenijeli bez cenzure.

Dijeljenjem info  brošure u gradu smo željeli da doprinesemo smanjivanju diskriminacije i  umanjimo oblike mržnje prema LGBT zajednici.

Naša vizija se podudara sa vizijom Opštine Bijelo Polje stvaranje  sredine u  kojoj  su svi ravnopravni i svi građani jednaki bez obzira na rodni  identiteti i seksualnu orijentaciju .

Cilj je kreiranje antidiskriminacionog okruženja za pripadnike LGBT Zajednice .

I na kraju zahvaljujemo se Opštini Bijelo Polje što je svojim sredstvima pomogla realizaciju našeg projekta „Svi jednaki svi različiti“.

NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje