Godišnja nagrada pripala je Rajku Ceroviću, za doprinos očuvanju

identiteta i afirmaciji kulturno-istorijske baštine Crne Gore za 2021..godinu.

Rajko Cerović je skoro čitav radni vijek proveo u Televiziji
Titograd, gdje je bio autor brojnih televizijskih emisija, osnivač i
glavni i odgovorni urednik kulturno-umjetničkog programa, kao i
glavni i odgovorni urednik Televizije Titograd. Pisao je za veliki
broja glasila iz bivše SFRJ, autor je više knjiga.
Dobitnik je pet najvažnijih nagrada na TV festivalima na Bledu i
Portorožu iz oblasti dokumentarnog TV programa, a dobitnik je i
Trinaestojulske nagrade  za TV stvaralaštvo.
Jedan je od osnivača časopisa „Ovdje“ i institucija  Matice
crnogorske ,  Crnogorskog PEN-a  i  Crnogorskog društva nezavisnih
književnika .

Rajko Cerović, dobitnik nagrade Komun@


Čitavog svog života Rajko Cerović je u prvim redovima
intelektualne i kreativne elite koja svojim javnim nastupima
govori i piše o istorijskoj svijesti Crnogoraca i budućnosti njenih
građana.
Njegovi tekstovi njeguju istorijska podsjećanja, ali i britku misao
državotvornog bića Crne Gore. On je dosljedni baštinik Crne Gore,

istorije, kulture, duha, jezika i njene ukupne samobitnosti, koju
afirmiše brani i čuva na visokoetičan, dostojanstven i hrabar način,
pa kao takav pripada znamenitoj crnogorskoj eliti njenih najboljih
sinova koji nikada nijesu ćutali kada je bila ugrožena Crna Gora. I
danas, u podmakloj životnoj dobi, bekompromisno, znalački i
predano brani znamenja crnogorske slobode i njene multietničke
kulture i evropskih vrijednosti naprednih društava.
Uz to, Cerovićeva dokumentaristička publicistika ostaje kao
ostavština novim generacijama da svjedoči i tumači izazove
burnog vremena na koja je Rajko odgovorio na najčasniji i
intelektualno superioran način, što ostaje vrijednim nasljeđem
sveukupne baštine istorijskog bića Crne Gore.

G-dinu Ceroviću, Godišnju nagradu na svečanosti u Perjaničkom domu

 uručiće  Adrijan Vuksanović, ministar bez portfelja u Vladi Crne Gore .  

Osim Godišnje nagrade, Žiri je odlučio da dodijeli tri specijalne
plakete i to:

-Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hrvatske, jednoj od
najorganizovanijih organizacija u crnogorskom iseljeništvu čije su
aktivnosti usmjerene ka očuvanju nacionalnog i kulturnog
identiteta crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj i
upoznavanju javnosti s tradicijom i kulturom Crne Gore.
Aktivnosti Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske od
osnivanja do danas su dale i daju poseban doprinos afirmaciji Crne
Gore, njene istorije i kulture u Hrvatskoj i snažno doprinosi jačanju
ukupne saradnje između dva naroda i dvije zemlje.

-Dr Srđi Martinoviću, univerzitetskom profesoru, predsjedniku
Fondacije Sveti Petar Cetinjski, istaknutom publicisti,
intelektualcu, koji je osnivač i rukovodilac Instituta za vojnu
istoriju Crne Gore koji daje nesumnjiv doprinos afiramciji
crnogorske istorije i kulturne baštine.
Martinović je dobitnik državne nagrade „Miroslavljevo
jevanđelje“, nagrade prijestonice Cetinja „13. novembar“, a
dobitnik je i više drugih vrijednih nagrada i priznanja. Autor je
sedam monografija, čiji su recenzenti domaći univerzitetski
profesori, kao i desetine naučnih članaka.

-Mustafi Canki, novinaru i publisti koji je u svom gotovo tri
decenije dugom novinarskom radu napisao na stotine tekstova u
domaćim i inostranim medijima koji afirmišu kulturnu baštinu i
tradiciju Crne Gore, doprinoseći njenoj promociji i unapređenju,
praveći na taj način trajne mostove među ljudima, jezicima i
narodima Crne Gore i među njihovim kulturama i različitostima.
Osnivač je i glavni i odgovorni urednik Portala Ul-info,
dugogodišnji dopisnik više crnogorskih i inostranih medija, a autor
je tri knjige koje su objavljene dvojezično (na crnogorskom i
albanskom jeziku).

Njima će nagradu uručiti Vatroslav Belan, državni sekretar u Ministarstvu

kulture i medije.

Medijator svečanosti je Nataša Vukajlović

Svečana dodjela nagrada časopisa KOMUN@ održaće se 27. juna 2022. godine sa početkom u 19h časova u Podgorici u Perjaniičkom domu na Kruševcu.

N.S.