Radovi na biljnom postrojenju za prečišćavanju komunalnih otpadnih voda u Gusarama teku planiranom dinamikom.

Ovo postrojenje se sastoji od niza bazena na kojima se upravo izvode radovi na postavljanju PEHD folija a nakon nekoliko slojeva ove folija sa geotekstilom, radiće se na postavljanju šljunka kao i cijevi i kompletnog mehanizma na principu pumpe.

Radovi na ovom projektu su otpočeli u julu mjesecu 2020. godine, a planirani završetak je maj naredne godine. Projekat je finansiran od strane opština Petnjica i Centra za međunarodnu saradnju iz Slovenije kao i MORT Crne Gore i Uprava javnih radova. Izvođač ovih radova je podgorička firma Intermost koja osim ovog postrojenja u Gusarama isto takvo radi i u Andrijevici.

Izvor: petnjica.me