U eminentnom časopisu Kybernetes (Kibernetika) koji izlazi u okviru Emerald Group Limited iz United Kingdom (Ujedinjeno kraljevstvo/Velika Britanija) publikovan je rad dr Radenka Šćekića– Višeg naučnog saradnika u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore. Časopis Kybernetes ima impakt faktor 1,754 i indeksiran je u Clarivate Analytics (SCIE – Science Citation Index Expanded), kvartil Q1.

Naučni rad dr Šćekića pod naslovom ‘Politics and new media in ex/communist states – the example of Montenegro’ (Politika i novi mediji u bivšim komunističkim državama – primjer Crne Gore) govori o upotrebi i transformaciji medija kao sredstva političkog komuniciranja, kao i upotrebom novih tehnologija u političko-propagandne svrhe, poput neuro-marketinga i sl.

Tehnologija je zasnovana na modelu da se najveći dio ljudskog razmišljanja, uključujući i emocije, odvija na podsvjesnom području koje je ispod nivoa kontrolisane svijesti, odnosno, neuromarketing propagandne poruke bazira na osnovu analize kako mozak reaguje na sadržaj koji prima. Manje su bitne same riječi, bitan je konceptualni okvir poruke.

Protivnici smatraju da je namijenjen manipulaciji i nadzoru misli birača, odnosno potrošača, pošto se bazira i prati reakcije čovjeka na podsvjesnom nivou. Neuromarketing koristi moderne medicinske tehnologije, prije svega funkcionalnu magnetnu rezonancu da se prouče reakcije ljudskog mozga na različite marketinške poruke.

Plasiranje proizvoda (“product placement”), poznato i kao “ugrađeni marketing”, je marketinška tehnika u kojoj su reference na određene marke ili proizvode ugrađene u drugi proizvod, (kao što je film ili televizijski program, muzički spot, javna manifestacija) sa specifičnom promotivnom namjerom.

Tako, recimo, tokom gledanja nekog filma, gledaocima osim same radnje filma, se plasiraju i određeni proizvodi, brendovi: model automobile koja se koristi u filmu, odjeća, piće, pa do turističkih lokacija, gradova ili određenog načina življenja, politike, ideologije, koja se simbolizuje specifičnim sporednim predmetima u filmu, spotu.

Predmet i cilj ovog rada predstavlja analiza i opis medijskog prostora Crne Gore tokom tranzicionog perioda iz komunističkog u kapitalistički društveni sistem. S tim u vezi, analizirani su medijski sadržaji i procesi transformacije tokom tranzicionog perioda. Društvena opravdanost istraživanja proizilazi iz činjenice da mediji predstavljaju neizostavan segment ukupnog društvenog sistema i da u značajnoj mjeri kreiraju teme koje uobličavaju javno mnjenje.

Mediji su od nastanka do danas u fokusu istraživača, ali poslednje promjene u praksi često ne mogu biti u velikoj mjeri teorijski obrađene, iz razloga što se dešavaju brže nego što nauka može da stvori kritički odnos i distancu u odnosu na njih.

Ipak, naučni doprinos istraživača koji se bave ovom problematikom je nemjerljiv, jer daje osnovu za analiziranje procesa razvoja medija uopšte.

Rezultat ovog istraživanja treba da pokaže moć i uticaj medija (štampanih, elektronskih) u političkim procesima i stavljanje u fokus javnosti važnih društvenih pitanja i problema. Potvrđuje se značaj novih informacionih tehnologija u fluktuaciji i kreiranju društvenih procesa.

Bitna razlika između jednopartijskog komunističkog koncepta kontrolisanih medija i mediasfere u tranzicionom periodu ogleda se u više činjenica: većem i raznovrsnijem broju medija, u prvom redu štampanih. Takođe i u pojavi medija koji promovišu političke stavove sa različitih polova, od lijevih do desnih, što je bilo nezamislivo tokom komunističkog perioda.

Evidentan je razvoj i snažan uticaj internet portala. Kao i raznovrsna upotreba društvenih mreža, Facebook, Instagram u cilju političke promocije, ali i potreba Tvitera i Vibera u cilju informisanja javnog mnenja. Razvojem i masovnijom upotrebom internet, razvijala se i politička propaganda i marketing na polju novih informacionih tehnologija. 

Tako da političke emisije, politički blogovi, veb stranice političkih stranaka, youtube kanala, live streama, tviter i facebook objave postaju prateći dio političkog marketinga tokom druge decenije novog milenijuma. Efekti ovakvih vidova političke promocije postaju efektni, vidljivi, promtni.

Često izazivaju i političke potrese i skandale. Za razliku od internet stranica političkih partija koje se ne ažuriraju često, društvene mreže, tviter nalozi, blogovi – pružaju mogućnost i veći efekat uticaja na javno mnenje.

Izvor: espona.me