Autor ističe da je knjiga „Riječ o riječi“ njegov doprinos razvoju kulture na sjeveru Crne Gore, gdje je recenzije i prikaze knjiga objedinio i sabrao u ovo izdanje.

O knjizi su govorili direktor Direktorata za medije Crne Gore Željko Rutović, professor književnosti Zoran Bošković i direktor JU “Ratkovićeve večeri poezije” Kemal Musić.

Ističući da danas živimo u doba krize riječi, pri tom ne misleći samo na krizu i fenomen riječi kao filozofsku kategoriju istinitosti ili datosti određenih stvari u vremenu i prostoru, već riječi kao sveukupnog civilizacijskog pojma koji je utemeljio civilizaciju u kojoj živimo, Rutović je kazao da se danas riječi  brzo zaboravljaju, olako daju i još lakše obećavaju, a bez etičke i estetičke odgovornosti prema značenju i modifikaciji riječi. Rutović dodaje da je danas vrlo malo vlasnika nad svojim riječima, te da se zato moramo vratiti sušastvu svoje riječi i vladati sa izgovorenom i napisanom riječju.

– Zato vidim ovu knjigu kao simboličan i afirmativan doprinos kazivanju vrijednosti same riječi. Mirka Jakovljevića kao kolegu, djelatnika i kao jednu polivalentnu intelektualnu ličnost uvažavam i cijenim i vjerujem da je njegova Riječ o riječi jedna snažna intelektualna provokacija na propitivanje svih nas pojedinačno: kakve su naše riječi, kako se te riječi i zbog čega šire, da li nosimo odgovornost zbog riječi i da li mi stanujemo u riječi. Ako ne stanujemo u riječi onda u tradicionalnom kazivanju još manje stanujemo u onome što je obilježeno od strane Marka Miljanova, kazao je Rutović.

Sa promocije knjige “Riječ o riječi”, JU “Ratkovićeve večeri poezije”, Bijelo Polje

Prema riječima profesora književnosti Zorana Boškovića knjiga Mirka Jakovljevića je uskostručna i namijenjena je svim intelektualcima koji se bave pisanom riječi.

– U samom sadržaju knjige vidimo da Jakovljević ne stoji na jednom mjestu već je njegova širina zaista impozantna: od medija, medijske politike, zatim prelazi na analizu medijskih časopisa, uzima u obzir jedan vrlo značajni fenomen na medijskom prostoru ex Jugoslavije vrši analizu medijskih dijaloga i oni predstavljaju jedno kultno štivo ne samo za biblioteke već za fakultete i univerzitete koji se bave novinarstvom, kazao je Bošković i dodao da Jakovljević u svojoj knjizi daje prostora i prozi i poeziji ostvarenih autora, ali daje podsticaj i piscima koji prvi put objavljuju svoja književna djela.

Prema riječima književnika i direktora JU Ratkovićeve večeri poezije Kemala Musića kroz knjigu „Riječ o riječi“ uočava se širok spektar interesovanja Mirka Jakovljevića i nesumnjivo poznavanje medija, kuture, komunikologije i književnosti.

– Zbog toga ova knjiga daje doprinos shvatanju svijeta i života. U ovoj knjizi o knjigama Jakovljević ispituje pojedinačne funkcije sastavnih djelova knjiga kojima se bavi. Pred Jakovljevićem je bio veliki, ozbiljan i odgovoran posao. Jer, javno izogovorena riječ je najjače oružje. A kada se potegne riječ o riječi, onda se suočavamo sa snagom misli, snagom mudrosti i odgovornošću izgovorenog, naveo je Musić.

Knjiga Mirka Jakovljevića sadrži oko pedeset kritičkih osvrta na određene knjige autora sa prostora bivše Jugoslavije, ali i analizira poetske i prozne knjige, stručne knjige, monografije, časopise i zbornike.

Medijator promocije bio je rukovodilac gradske biblioteke Edin Smailović.

Izvor: “Ratkovićeve večeri poezije”