JU Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” na Cetinju organizovala je promociju  knjige  pod nazivom  “Politički popovi i litijaški eksperti- Tamna strana crnogorske zbilje “ autora novinara i publiciste Slavka Mandića.

Na promociji je govorio publicista i teoretičar medijske kulture Željko Rutović  i Akademik i književnik Sreten Vujović. 

Knjiga  osvjetljava na 340 strana dešavanja, prvenstveno u Crnoj Gori, u periodu od 2011. do početka ove godine, sa posebnim akcentom na politička previranja u našoj zemlji u susret parlamentarnim izborima koji su održani 30. avgusta 2020. godine.

U tekstovima je na argumentovan način opisan uticaj Srpske pravoslavne crkve, Republike Srbije i tamošnjih medija, koji su činili spregu sa pojedinim domaćim i radikalnim političkim partijama koje su djelovale na domaćem terenu.

Mandić je u više navrata opisao i razloge crnogorskog sunovrata, političkog i kako navodi svakog drugog, koji će ispaštati generacije, bez obzira koliko sve ovo trajalo.
Ostavljati pisane tragove o aktuelnosti vremena i njemu prateće događajnosti bijaše dragocjena civilizacijska građa za svakog narednog distanciranog tumača , zapisao je Željko Rutović u recenziji za ovu knjigu, nazivajući Mandića polemičkim bastadurom.
Slavko Mandić progovara u istorijskom trenutku, kada su se mnogi iz akademske zajednice povukli  u svoje bezbrižne brloge, uljuljkani privilegijama  koji u konačnici imaju optužujući karakter!
Međutim, to “Mrtvo more” će uvijek naći opravdanje za svoje licemjerstvo i šutnju, između ostalog napisao je književnik Sreten Vujović.

Izvor: skala radio