U drugoj polovini aprila probijen je tunel “Klisura” kao ključni građevinski objekat na budućem magistralnom putu Kolašin Berane. To je potvrdio Dnevnim novinama i prvi čovjek grada na Tari Milosav Bato Bulatović.

Probijanjem tunela “Klisura”, kako kaže Bulatović, stvoreni su preduslovi za glavne benefite koje donosi saobraćajnica značajno skraćenje sadašnje saobraćajne razdaljine između Kolašina i Berana.

Od preduzeća ‘Euroasfalt’ i investitora Uprave za saobraćaj smo obaviješteni da je u drugoj polovini aprila, probijen tunel ‘Klisura’ kao ključni građevinski objekat na budućem magistralnom putu Kolašin Berane preko planine Bjelasice”, kazao je Bulatović.

Prema njegovim riječima, izvođač radova, preduzeće “Euroasfalt” imao je dosta problema sa vodom koja se pojavila prilikom probijanja tunela, što je usporilo radove, ali su, kako kaže, izvođači uspjeli da saniraju ove probleme korišćenjem najmodernijih tehnologija i mehanizacije.

Probijen je tunel Klisura u ukupnoj dužini od 2.800 metara. Kao što je javnost upoznata, radnici, stručno-inžinjerske ekipe i mehanizacija preduzeća ‘Euroasfalta’ uložili su velike napore da savladaju sve neplanirane teškoće koje su su javile tokom probijanja tunela. Ispostavilo se da su hidrološke prilike kompleksnije nego što prethodne procjene to govorile. Nakon što je tunel građevinski probijen, u toku je realizacija ostalih složenih poslova kako bi se tunel kompletno uredio za puštanje u saobraćaj. Izuzetno su zahtjevni poslovi na hidroizolaciji tunela jer se taj segment mora uraditi po najsavremnijim standardima. Postavljaju se zaštitni izolacioni slojevi”, istakao je Bulatović.

Osim toga, kopaju se i odgovarajući kanali pored budućih saobraćajnih traka. Dosta je posla da svih 2.800 metara dužine tunela obezbijede za bezbjednu i sigurnu vožnju kroz Bjelasicu. Investitor ovog značajnog projekta je Uprava za saobraćaj, a finansira se kreditnim sredstvima Evropske banke za razvoj.

Prema osnovom Ugovoru, ukupna vrijednost investicije je 34,7 miliona eura, ali će ta suma zbog nepredviđenih okolnosti biti znatno premašena.

Put Kolašin Berane preko Bjelasice je jedan od dominantnih projekata kojim se nastavlja ‘osvajanje Bjelasice’ sa kolašinske strane. Najprije, znatno će se skratiti rastojanje između dva susjedna grada koja aktivno sarađuju. Od zgrade opštine u Kolašinu do zgrade opštine u Beranama novim putem preko Bjelasice biće 37 kilometara, a do sada je bilo duplo više. Sa novim putem će se otvoriti i nove mogućnosti za turističku eksploataciju Bjelasice. Svi znamo da su turistički potencijali Bjelasice raznovrsni i originalani i sa novim putem će biti dostupniji gostima. Moderna saobraćajnica preko planine, biće motiv i za nove investicije. Značajno je to što je dio domaće radne snage, odnosno Kolašinaca kao vlasnika mehanizacije i Kolašinaca kao rukovalaca mehanizacijom, angažovan na realizaciji ovoga projekta”, istakao je Bulatović.

Radovi na probijanju tunela bili su obustavljeni nekoliko mjeseci, jer je došlo do privremenog formiranja malog jezera, koje je nakon bušenja rupa sa beranske strane slobodnim padom isteklo za 30-ak sati. Zbog podzemnih voda prolongiran je i završetak radova. Put bi trebalo da bude završen do kraja ove godine.

Predsjednik kolažinske Opštine Milosav Bulatović je siguran da će sama vožnja novim putem biti turistička atrakcija. Put će, kako kaže, osim toga dati novi stimulans i razvoj poljoprivrede, a organski proizvodi i zdrava hrana sa Bjelasice biće bliži tržištu i potrošačima.

Sa pozicije ukupnog razvoja kolašinske opštine, put Kolašin – Berane još jedna uspješna investicija kojima se potvrđuju strateško kreiranje budućnosti i boljeg života. Ti naši putevi su uvijek vezani za Bjelasicu”, istakao je Bulatović.

Izvor: Portal CDM;espona