Rektor UCG, Vladimir Božović, kazao je da su naučni i pedagoški rezultati profesore i profesorice preporučili za prestižnu nagradu, ali to što su ih odabrale kolege govori, kako je rekao, o ugledu među onima sa kojima dijele radni prostor i vrijeme.

Razvoj društva kroz ulaganje u nauku je dugotrajan, ali siguran proces na čvrstim temeljima poruka je sa svečanosti Univerziteta Crne Gore (UCG) na kojoj su dodjeljene godišnje nagrade za poseban doprinos razvoju naučno-istraživačkog,  umjetničko-istraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta.

Uručivaje priznanja prof dr Veliboru Spaleviću
Uručivanje priznanja prof. dr Saši Raičeviću

„Stoga, a posebno u okolnostima u kojima živimo, dobiti nedvosmislenu podršku kolega je izuzetan uspjeh, po mom mišljenju ne manji od onog zbog kog smo se danas okupili. Uz vašu pomoć, uz vaš predan rad, UCG je već ostvario puno. Naravno, naše ambicije nisu da ostanemo tu gdje smo sad. Prvo moramo iskreno i objektivno pogledati put sebe i utvrditi koliko mi zaista možemo. To se u savremenoj univerzitetskoj leksici naziva – samoevaluacija. Kako kaže pisac: Kad se mnogo hoće, a malo može, onda ste svima dužni i krivi, i stalno ste u laži. Zato je važno da osvješćeni u  odnosu na sopstvene mogućnosti idemo koracima srazmjernim našim moćima, ali energično i uporno naprijed“, poručio je Božović.

Uručivanje priznanja prof. dr Marjanu Premoviću
Uručivanje priznanja prof.dr Radenku Šćekiću

Kazao je da je upravo osnovan Institut za napredne studije, mjesto susreta različitih naučnih disciplina,  koji će u fokusu imati naučnoistraživački rad u oblasti društveno-humanističkih nauka, informaciono-komunikacionih tehnologija, biomedicine, kao i ostalih oblasti poput ekologije, energetske efikasnosti, klimatskih promjena, biotehnologija.

„Polažemo nade, i očekujemo da će upravo ovaj Institut dati zamah cjelokupnoj naučnoistraživačkoj zajednici i podršku u razvoju budućih projekata. A pored sve ozbiljnijeg i kvalitetnijeg skupa doktorskih studijskih programa koje nudimo na Univerzitetu, od ove godine bogatiji smo, zahvaljujući posevećenosti profesora Radovana Stojanovića, i za još jedan, interdisciplinarni doktorski studij na engleskom jeziku. To je ujedno odgovor UCG-a na sve veći kadrovski deficit u izuzetno privlačnoj oblasti Zaštite životne sredine“, naveo je Božović.

Smatra da je razvoj društva putem ulaganja u nauku dugotrajan, ali siguran postupak na čvrstim temeljima.

„U tom pogledu, uloga univerziteta ukupno, a posebno jedinog državnog univerziteta koji okuplja preko 80 odsto studentske populacije je od presudnog značaja. I mi prihvatamo i tu ulogu i tu odgovornost. Suštinska uloga Univeziteta jeste u definisanju strateških pravaca razvoja države i društva, a nikako davljenje u dnevnopolitičkim vrtlozima. Radimo na razvoju nove dimenzije Univerziteta u društvu, onako kako  to vidi Evropska komisija u svom zaključku od 17. maja. Znanje koje imamo je neophodno upotrebiti za rješavanje konkretnih problema lokalne privrede i društva u cjelini, umjesto uvoza gotovih, ali često nefunkcionalnih i skupih rješenja“, ukazao je Božović.

Vrijeme je, kako je rekao, da se promijeni pristup obrazovanju, a podsticanje kreativnosti mora biti neizostavan proces nastave, umjesto puke reprodukcije nastavnog sadržaja.

„Sve više naših studenata, ali je to i dalje nedovoljan broj, razvija startap programe, radi na nekim inovacijama istražujući tržište rada. Mi, kao univerzitet, pružamo različite vrste podrške takvim aktivnostima, a tako ćemo i nastaviti. Dragi dobitnici prestižnog univerzitetskog priznanja, rezultati koje ste ostvarili tokom prethodne godine čine nas ponosnim i podižu nam samopouzdanje. Posebno sam srećan to što među nagrađenima imamo kolege koji su na različitim stepenicima akademskog razvoja – od saradnika u nastavi do redovnih profesora“, poručio je Božović.

“Svi mi istraživači Univerziteta Crne Gore neraskidivi smo dio globalne akademske zajednice. To svi potvrđujemo svojim istraživanjima i komunikacijama”, kazao je doc. dr Velibor Spalević koji je na prijedlog Biotehničkog fakulteta UCG primio Priznanje UCG za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta. Profesor Velibor Spalević je, tokom 2021. godine, sa međunarodnim naučnim timovima u publikovanim radovima, većinom koristeći primjenu sopstvenih modela i tehničko-inovativnih rješenja razvijenih na UCG, objavio 26 naučnih radova, od kojih je 11 naučnih radova u časopisima indeksiranim u Web of Science / SCI bazama; 13 radova u časopisima indeksiranim u SCOPUS izdavača Elsevier; četiri poglavlja autorskih naučnih monografija: kod izdavača Springer (2) i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Priznanje Univerziteta Crne Gore (UCG) za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju, na Medicinskom fakultetu UCG, pripalo je prof. dr Saši Raičeviću. “Kada dobijete ovakvu nagradu kao klinički ljekar, osjetite jedan poseban vid zadovoljstva kao kompnenzaciju za uloženi trud i zalaganje, a zadovoljstvo je tim veće što je vaš rad prepoznat i od strane kolega. Postajete svjesni da ste dali skroman naučni doprinos koji će unaprijediti međunarodnu vidljivost i pozicioniranje fakulteta, a samim tim Univerziteta, posebno u vrijeme pandemije Covid 19 koja je pokazala i vitalnost obrazovnog sistema i brzu transformaciju na savremene tehnologije transfera znanja”, kazao je on. Izjavu je zaklju;io parafrazirajući Paracelsusa: “Medicina nije samo nauka. Ne sastoji se samo od pilula i flastera; bavi se kompleksnim procesima života, koji se moraju razumjeti prije nego što budu vođeni. A medicinu kao nauku najbolje mogu razumjeti oni koji njene korjene čuvaju u svom srcu. Sve tajne ove nauke prije ili kasnije će biti otkrivene, a sve zavisi od otkrivanja onih stvari koje manifestuju skriveno.”

Prof. dr Mira Vukčević sa Metalurško-tehnološkog fakulteta kazala je da je ove godine dobila priznanje za broj publikovanih radova, za intenzivnu projektnu aktivnost, internacionalnu istraživačku grupu čiji je član i koja se okupila oko problematike tretiranja industrijskog otpada u Crnoj Gori za potrebe građevinske industrije. „Nagrada je dobra motivacija, više motivacija za grupu i mlade ljude koji rade sa mnom, nego za mene lično. To je motivacija za temu, za mlađe ljude i za promociju Crne Gore i Univerziteta“, istakla je Vukčević.

Prof. dr Vladimir Savković sa Pravnog fakulteta, kazao je da nagrada za njega predstavlja, prije svega, priznanje od kolega sa fakulteta i cjelokupne akademske zajednice i podstrek da nastavi sa radom i podstakne mlađe kolege da postignu i više. „Crna Gora je država u kojoj nauka ima i treba da ima puno prostora za dalji razvoj i možemo i moramo da se oslonimo na naučna dostignuća i domaću naučnu pamet, budući da imamo potencijala za to i u budućnosti je to pravi put kojim treba da se krećemo“, smatra Savković.

Nagrađeni su: prof. dr Rifat Alihodžić sa Arhitektonskog fakulteta, dr Velibor Spalević sa Biotehničkog fakulteta, prof. dr Maja Baćović sa Ekonomskog fakulteta, dr Miloš Brajović sa Elektrotehničkog fakulteta, doc. Dušan Kasalica sa Fakulteta dramskih umjetnosti, prof. dr Milena Jovićević sa Fakulteta likovnih umjetnosti, prof. dr Saša Knežević sa Fakulteta političkih nauka, doc. dr Ilija Moric sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, prof. dr Milica Vuković Stamatović sa Filološkog fakulteta, prof. dr Marijan Premović sa Filozofskog fakulteta, doc. dr Slobodan Živaljević sa Građevinskog fakulteta, prof. dr Radoje Vujadinović sa Mašinskog fakulteta, prof. dr Saša Raičević sa Medicinskog fakulteta, prof. dr Mira Vukčević sa Metalurško-tehnološkog fakulteta, prof. Marija Đurđević Ilić sa Muzičke akademije, prof. dr Špiro Ivošević sa Pomorskog fakulteta, prof. dr Vladimir Savković sa Pravnog fakulteta, dr Radenko Šćekić sa Istorijskog instituta, dr Vesna Mačić sa Instituta za biologiju mora.

N.S