Naredbama Ministarstva zdravlja za sprečavanje širenja koronavirusa predviđeno je da se ukinu zabrane, koje počinje od 22 sata do 5 sati idućeg dana, od 22 sata 24. decembra do 5 sati 25. decembra, od 22 sata 31. decembra do 5 sati 2. januara 2021. godine, te od 22 sata 5. januara do 5 sati 7. januara.

To je objavljeno u Službenom listu Crne Gore , a obuvaćeno izmjenama člana 3 prethodnih mjera u okviru naredbe resora za zdravlje.

U Službenom listu od 21. decembra u članu 3 bilo je precizirano da se „izuzetno dozvoljava izlazak iz objekta stanovanja 24. decembra od 22 sata do 5 sati ujutro, 25. decembra, te 5. januara od 22 sata do 5 sati ujutro i 7. januara, radi prisustva vjerskom obredu, uz poštovanje mjera“.

Prema prethodnim mjerama Ministarstva zdravlja za suzbijanje širenja koronavirusa predviđeno je da je dozvoljen međugradski saobraćaj radnim danima do 22 sata, kada počinje policijski čas. To je potvrđeno mjerama iz novog Službenog lista, zato što se član 5, koji je izazvao konfuziju zbog ranije najave Ministarstva zdravlja da se novogodišnje i božićne praznike zabranjuje međugradski saobraćaj, briše.

Izmjenama je predviđeno i da fitnes centri mogu da rade od 5 sati do 20 sati, dok je ranijim mjerama bilo propisano da mogu raditi do 18 sati.

Na snazi ostaje zabrane međugradskog saobraćaja za dane vikenda, tačnije od petka u 22 sata do ponedeljka u 5 sati.

Mjerama je zabranjeno organizovanje dočeka Nove godine na otvorenom i zatvorenom.

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.