Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije upućuje javni poziv književnicima, kritičarima i teoretičarima iz regiona za učešće na naučno-stručnom skupu o književnom stvaralaštvu Rista Ratkovića, koji će se održati na jubilarnom 50-tom izdanju ove međunarodne manifestacije od 3. do 5. septembra u Bijelom Polju.

Planirano je da se predstave naučni i stručni radovi o poeziji i prozi ovog velikna jugoslovenske književnosti koji će biti objavljeni u zborniku. U skladu sa kriterijumima učešća naučni radovi će biti recenzirani od strane eminentnih univerzitetskih profesora iz regiona, a uputstvo za pisanje radova i prijavni formular nalaze se na veb stranici www.ratkoviceve.bijelopolje.co.me.

Zaiteresovani pisci, teoretičati i profesori književnosti iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, mogu se prijaviti za učešće najkasnije do 15. juna 2020. godine slanjem ispunjenog prijavnog formulara. Dok se naučni i stručni radovi, eseji i izlaganja, koji će biti objavljeni u tematskom zborniku, mogu se dostaviti najkasnije do 20. jula 2020. godine. Popunjen prijavni formular i radove slati na e-mail rvpnaucniskup@gmail.com.

Preuzeto sa: www.ratkoviceve.bijelopolje.co.me