Stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim su propisane oštre prekršajne novčane kazne za nepridržavanje mjera zaštite od širenja koronavirusa.

Objavljivanjem Zakona u Službenom listu Crne Gore stekli su se uslovi za njegovu primjenu.

Kazne € 2.000 – 20.000 za pravno lice i € 200 – 2.000 za odgovorno lice u pravnom licu, i € 350 – 6.000 za preduzetnika ako:

–   Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance

–   Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima

–   Dozvoli osobi bez zaštitne maske ulazak u trgovine, ugostiteljske, turističke i dr. objekte, kazina, zanatske radnje, gradilišta, sredstva javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organe državne uprave i lok. samouprave itd.

–   Ne dezinfikuje objekat ili sredstvo javnog prevoza ili prevoza zaposlenih

Uz kaznu za prekršaj pravnom licu i preduzetniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

Kazne € 500 – 2.000 za odgovorno fizičko lice u državnom organu, organu uprave, lokalne uprave i lokalne samouprave, ako:

–   Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance

–   Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima

–   Ne obezbijedu dezinfekciju objekta

Kazne € 100 – 2.000 za svako fizičko lice ako:

–   Se ne pridržava fizičke distance

–   Ne koristi masku i druga propisana zaštitna sredstva

–   Uđe bez zaštitne maske u trgovinu, ugostiteljski, turistički ili dr. objekat, kazino, zanatsku radnju, gradilište, sredstvo javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organ državne uprave i lok. samouprave itd.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore