Rita Barjaktarević je rođena 1976. u Somboru, u Vojvodini (Srbija). Po ocu Slovenka po majci Srpkinja u gradu koji baštini kulturu i Evropu u malom. Iz njenog djetinjstva joj je ostalo da su sve praznike kako katoličke tako i pravoslave jednako proslavljalli pa njenoj radosti nije bilo kraja. Godine 1996. upisuje Univerzitet u Novom Sadu, Prirodnomatematički fakultet (prosječna ocjena 9,93) i postaje diplomirani biolog. No kako to biva kada nas pogodi Kupidonova strijela zaljubljuje se u supruga Marinka iz Berana koji je u Novom Sadu studirao i završio Poljoprivredni fakultet. Spoj mentaliteta, blagosti Vojvodine i  śevera Crne Gore. Ljubav je nastala i traje i dan- danas. Iz te ljubavi rodili su se Ksenija i Pavle. Rita mi kazuje: “Suprug Marinko je do dan- danas moja najveća podrška u životu. Zajedno smo prošli mnogo toga. Naša ljubav nadjačala je sve granice i barijere. Podržao me u mojim naporima da napredujem u karijeri. Bez njegove podrške mnogo toga nebi bilo isto. Krasi nas obostrano razumijevanje i poštovanje.”

Uz podršku supruga kao izuzetan kadar nastavlja svoje dalje usavršavanje. Upisuje Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, smjer Molekularna biologija i biohemija, (prosječna ocjena 10,00) Magistar bioloških nauka. Jako rijetka i deficitarna profesija. Sa suprugom se seli u Berane, grad po mnogo čemu neobičan i drugačiji i od Sombora i Novog Sada. Na moje pitanje kako su vas Beranci prihvatili odgovara: “Za mene do tada nepoznata sredina ljudi, običaji, kuhinja sve mi je to bilo novo i neobično. Imala sam puno poštovanje kako od same porodice tako i od svih dragih prijatelja što mi je itekako značilo da budem prihvaćena kao neko nov. Trudila sam se da kod svih mladih a posebno kod žena podstaknem želju za učenjem želju za usavršavanjem i obrazovanjem. Jer, bez dobrog obrazovanja nema ni dobrog uspjeha. Iako u mojoj struci nije bilo posla nisam pokleknula, nastavila sam i dalje da se usavršavam i da unapređujem svoje znanje. Jednostavno sam bila borac. Postala sam 2000 godine, Stipendista Vlade Kraljevine Norveške u okviru programa 1000 najboljih studenata Srbije, nakon toga 2000-2001. postajem  Stipendista Vlade Republike Crne Gore. A u periodu 2002-2005. Stipendista sam Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije”.

“Svojim neumornim zalaganjem ja sam u Beranama prošla sve dužnosti od pripravnika u Gimnaziji “Panto Mališić” preko sadarnika na Visokoj medicinskoj školi, do saradnika na Studijskim programima za obrazovanje učitelja. Željela sam jednostavno svima da pokažem da žena može biti uspješna u poslu podjednako kao i svaki muškarac možda u nekim segmentima i mnogo bolja. Beranci su to prepoznali kod mene pa sam i tri godine bila Viši savjetnik za protokol, međudržavnu i prekograničnu saradnju Opštine Berane. Nakon toga obavljala sam niz značajnih dužnosti od Samostalnog savjetnika I za izradu programa i projekata iz oblasti održivog razvoja u Službi menadžera opštine Berane pa Samostalni savjetnik I za zaštitu životne sredine u Službi menadžera opštine Berane. Saradnik u Gimnaziji Panto Mališić, Berane, na predmetima Molekularna biologija i genetika i Ekologija. Dužnosti i obaveze su se mijenjale. U periodu od 2015 – 2017. bila sam Šef Odjeljenja za zaštitu životne sredine i turizam, Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine, Opštine Berane. Istovremeno obavljajući i dužnost Asistenta koordinatora za Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i UN Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD). Trenutno sam Šefica Odjeljenja za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, Opštine Berane.

Kroz posao fokusirala sam se na dvije stvari, posebno, na zaštitu životne sredine i na prava za žensku rodnu ravnopravnost. Težak život Crnogorke kroz istoriju me je posebno motivisao, da kod mlađih naraštaja pokrenem i želju i inicijativu za napredovanjem i usavršavanjem. Željela sam da se žene otrgnu i ne robuju stereotipima prošlosti već da budu posebne u novom vremenu jer samo jaka žena i čini jaku i zdravu kuću porodicu, ali i državu! Politička istorija žena u Crnoj Gori bilježi da je Komunistička partija Crne Gore 1919. godine u svoj program upisala u svojim postulatima da: “Bez slobodne, emancipovane, politički izgrađene i društveno aktivne žene nema revolucije, nema društvenog napretka i nema budućnosti.” Ja to mišljenje sa punim pravom dijelim danas ovdje i sa vama. Danas, nakon toliko godina, žene u Crnoj Gori se još uvjek bore za svoja prava. Napravili smo korak i napredovali, ali još puno toga trebamo da uradimo da bi bili društvo jednakih šansi. Socijalna pravda koju je Klara Cetkin utkala u postulate Evrope je najljepši primjer u borbi i očuvanju prava žena ne samo kod nas nego i širom svijeta”.

Veoma ste aktivni u očuvanju i zaštiti životne sredine recite nam nešto više o tome?

“To je veoma kompleksno i složeno polje koje zahtijeva brojne implementacije, neprestani kontinuirani rad i fleksibilnost. Crna Gora je dragulj Evrope i na tom polju moramo puno da uradimo svi zajedno da bi ona nosila epitet ekološke države. To nije lako jer dobar dio toga zavisi od svijesti građana prema životnoj sredini i o odnosu prema njoj.

Da se vratim na moje aktivnosti. Radim u Opštini Berane na poslovima pripreme i realizacije projekata koji se odnose na zaštitu životne sredine i prirode, kao i u izradi strateških dokumenata i planova koji se odnose na datu oblast. Bila sam učesnik MTEC kursa vezanog za Okvirnu direktivu o vodama i Direktivu opoplavama, UNESCO – Institut za vode, Delft, Holandija. U periodu 2013 – 2018 uložila sam ogromnu energiju kao  Član Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i u okviru Grupe, član tri podgrupe, za kvalitet voda, otpad i klimatske promjene. Nisam stala ni (posustala) željela sam svojim primjerom da pokažem vrijednost i ličnu ali i nauke. Godine 2013 postala Ekspert- izvjestilac u okviru Radne grupe IV – Zaštita životne sredine, koja se realizovala u okviru projekta Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014), koji su realizovali Evropski pokret u Crnoj Gori i Slovačka socijacija za spoljnu politiku, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori,  i učešće Vlade i Skupštine Crne Gore. Takođe sam aktivna kao Član Radne grupe za izradu Plana reorganizacije i jačanja administrativnih kapaciteta za sektore životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori. A od 2018 Član Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina. Opteretih vas sa puno podataka a imala bih još puno toga da vam ispričam i dodam no sigurna sam da je i ovo dovoljno da se sagleda neka moja aktivnost.

Ne izlazeći iz okvira vaše struke i borbe za prava žena i životnu sredinu aktivni ste i u politici. Otkud intresovanje za to?

Smatram da je politika jedini segment društva u kom pojedinci dobijaju moć da učine dobre stvari za društvo. Da daju svoj doprinos u kvalitetu i unapređenja života ali i zaštite životne sredine. Zato sam odlučila da dam doprinos, ali da me pogrešno ne razumijete. Ja nisam u politici zbog politike već da kao činilac jednog pravednijeg socijalnog sistema i društva u Crnoj Gori zaista dam sve od sebe za jedno bolje sjutra.

Razgovarao: Božidar Proročić, književnik i publicista