Lokalitet pored Lima, blizu Bijelog Polja nazvan je Popovo prlo. Ime je dobio po smrti svještenika- popa čije ime nije zapamćeno.

Legenda kaže da su se pop i hodža vraćali iz Novog Pazara gdje su tražili odgovor da li je zgrada sadašnje crkve koju su Turci bili pretvorili u džamiju hrišćanska ili islamska bogomolja.

Kadija nije želio da riješi spor pa im je rekao da idu u Bijelo Polje i ko prvi stigne do spornog objekta odluči će – crkva ili džamija.

Išli su koliko ih noge nose. Kad su bili na domak Bijelom Polju hodža odglumi stomačne bolove i zamoli popa da ga sačeka dok se otarasi nevolje. Pop pristane a hodža kroz žbunje do Lima, prepliva rijeku pa trk do crkve koja je bila pretvorena u džamiju. Pope se na munare i oglasi  se  molitvom_ezanom. Kad pop ču ezan, na mjestu pade pokošen infarktom. Narod strminu niz koju se survao nazva Popovo prlo.

                    Zabilježio: Radomir Perišić