.

U registru poljoprivrednih gazdinstava koje vodi Ministarstvo trenutno ima evidentirano 302 poljoprivredna gazdinstva sa teritorije ove Opštine. Ukoliko uzmemo u obzir poljoprivredne površine, klimatske faktore, ali i raspoložive vodne resurse u Kolašinu, možemo reći da brojka od 300 gazdinstava jasno pokazuje da su ovi resursi još uvjek nedovoljno iskorišćeni. Politika razvoja i mjere podrške koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imaju za cilj osnaživanje sektora poljoprivrede kroz održivi razvoj i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Politika se sprovodi na nivou cijele Crne Gore, uključujući sve opštine, te svakako i opštinu Kolašin. Osnaživanjem individualnih proizvođača, njihovih udruženja, te ulaganjem u infrastrukturu neophodnu za razvoj poljoprivrede na opštinskom nivou, jača se sektor na nivou države. Stoga će se težiti da se svake godine kroz nacionalna, te sredstva iz evropskih fondova opredjeljuje značajna finansijska podrška namijenjena svim akterima, nosiocima agrarnog sektora, od individualnih proizvođača, udruženja do samih opština.

“Preko 50 mjera podrške ove godine bilo je dostupno poljoprivrednim proizvođačima, pokrivši tako sve sektore poljoprivredne proizvodnje. Poseban akcenat se stavlja na strateške grane proizvodnje, te na proizvode sa oznakom kvaliteta, kao što su organski proizvodi, te proizvodi zaštićeni nekom od oznaka porijekla. Upravo uvođenje šema kvaliteta je jedna od najznačajnijih mjera kada su poljoprivrednici iz Kolašina u pitanju. Riječ je o zaštiti kolašinskog listanog sira, koji po svojoj reputaciji spada u najkarakterestičnije sireve Crne Gore, a poznat je i van njenih granica.”, istakao je sekretar Veličković. 

Katarina Burzanović direktorica Direktorata za ribarstvo pozdravila je sve prisutne i pozvala na otvorenu saradnju sa svim relevantnim opštinskim subjektima. Istakla je spremnost za iznalaženje problema upravljanja kolašinskim vodama koje su kada je riblji fond u pitanju nažalost u poslednjim godinama devastirane. Takođe, je istakla da su vode ogroman prirodni resurs za riblji fond koji će u narednim godinama uz podršku Direktorata biti obnovljen kroz mjere podrške porubljavanja .

“Crna Gora ima veliku šansu za razvoj ribolobnog turizma i spremnost i u tom dijelu podrške. Strategijom ribarstva je i u predhodnom periodu Kolašin prepoznat kao područje pogodno za razvoj akvakulture zbog velikog bogatstva rječnih tokova pogodnih za uzgoj kalifornijske pastrmke, dok će se novom strategijom osnažiti podrška i pokrenuti razvoj pomenute djelatnosti”, istakla je direktorica Burzanović.

Izvor: www.gov.me