Shodno planskim aktivnostima Uprave policije, a u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Goe i Mašinskim fakultetom- Centrom za edukaciju u drumskom saobraćaju, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin u periodu od 6. do 20. jula  2020. Realiizuju kampanju “Pokazivač pravca (žmigavac) ne smije da bude stvar izbora, već obaveza vozača” koja je isključivo preventivnog karaktera. Preventivne aktivnosti se ogledaju kroz raspodjelu flajera sa logom kampanje učesnicima u saobraćaju.

Pokazivač pravca (žmigavac) ne smije da bude stvar izbora, da li ćemo ga u datoj situaciji uključiti ili ne, već jasno propisana obaveza, prilikom određenih radnji u vožnji.

Uključite žmigavac

Pokazivači pravca služe da upozore ostale učesnike u saobraćaju na namjeru vozača da promijeni pravac kretanja. Važno je da se pokazivač pravca daje na vrjeme, kako bi ostali učesnici mogli da reaguju na namjeru vozača, ističe Slađan Vukićević, zamjenik komandira OB Kolašin i upozorava da je najviše opasnih situacija koje se završavaju saobraćajnim nezgodama, dešavaju kada vozač ne da pokazivač pavca pri skretanju desno pa dolazi do udarca od pozadi u ovo vozilo, ili pri skretanju lijevo, kada vozač drugog vozila već započne obilaženje ili preticanje vozila koje usporava, a ne obavještava o svojoj namjeri.

Najčešći slučajevi primjene žmigavaca u uslovima gradske i van gradske vožnje su: Skretanje u raskrsnici, isključivanje iz saobraćaja, prestrojavanje, zaustavljanje na kolovozu(sva četiri žmigavca), uključivanje vozila u saobraćaj iz faze mirovanja.

Veoma važno je da se u uslovima gradske vožnje žmigavac daje na vrijeme, kako bi ostali učesnici imali mogućnost da reaguju na iskazanu namjeru vozača. Najranije to je 80 metara odnosno najkasnije 50 metara prije skretanja, kako bi žmigavac bio uključen minimum dvije sekunde jer je reagovanje vozača u vremenu psihičke sekunde 1. – 1,1.

Neuključivanje žmigavca može da ima tragične posljedice

Kampanja je edukativnog karaktera i vozači se za prekršaj ne uključivanja pokazivača pravaca u vremenu kampanje ne kažnjavaju, ali treba podsjetiti, naglašava Vukićević, da je kazna za vozača koji prije vršenja određenih radnji vozilom ne obavjesti jasno i blagovremeno druge učesnike u saobraćaju o svojoj namjeri, davanjem znaka pomoću pokazivača pravca novčana u iznosu od 50 do 90 eura.

Piše: N.S