SJAJ RADOSTI

Budiš me svitanjem plavim,

rosom sunčevog cvata.

Stigli smo zanos sreće

i sve u nama vri.

Pogled i nemir i dodir

prahom vječnog se hvata.

Još jednom radja se ljubav,

živiš u meni ti…

PUT U BAJKU

Princeza ona je prava,

zaspala u ovom snu.

Grle je vjetar i trava,

budeć se brižno uz nju.

Osmjehom kiti bezdan,

sjajne zvijezde niže.

Iako skoro neznan,

od znanih sam joj bliže…

PRED PONOROM

Bolom načete usne, sjećanjem listaju dane.

Miris ljubavi dahne svakom ćelijom biti.

Samo se stvarnost gubi dok vida nove rane.

Ostaje golo tkivo da se tek čežnjom štiti…

PRAH LJUBAVI

Tako je bilo svih prošlih dana.

Rastanak bio bi brz i tih.

Polako čilila kosa je vrana.

Na kraju obično bio bi stih…

Onda bi, opet, život se zbio.

Blizinom znanom lio je dah.

Sjećali bi se ko je šta htio.

Vremenom, opet, bili bi prah…

Piše: Budimir Vukadinović