Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom-Bijelo Polje «kao izvođač počinje sa implementacijom projekta »Unapređenje socijalizacije OSI kroz zapošljavanje«, u partnerstvu sa: DOO »PROFI OSI« – Bijelo Polje i NVO »ENNISA« Bijelo Polje. Projekat traje 12 mjeseci, a podržan je od  ZZZCG u vrijednosti 49,999,96 € (odnosno 95% od ukupne vrijednosti).

Opšti cilj projekta će doprinijeti povećanju broja zaposlenih OSI i stvaranju uslova za njihovo zapošljavanje na novootvorenim radnim mjestima na teritoriji Crne Gore.

Specifični ciljevi odnosno svrha projekta je: Povećano i unaprijeđeno znanje, kreativnost, vještine i radno iskustvo OSI na poslovima grafičkog dizajna i štampanja na različitim materijalima (papiru, tekstilu, kartonu…), kao i krojenja i šivenja cegera i lakih odjevnih predmeta (konfekcijske robe ); Povećan broj zaposlenih OSI na novotvorenim radnim mjestima, sa predviđenim procentom učešća žena; Poboljšan kvalitet života OSI i njihova radna i socijalna uključenost i integracija u zajednicu kroz zapošljavanje u grafičkoj i krojačkoj radionici kod izvođača projekta i projektnih partnera.

Podrška zapošljavanju OSI

Glavne aktivnosti su:

Izabrati učesnike obuke.

Planirano je da se za aktivnosti obuke (osposobljavanja za rad kod poslodavca) uključi 8 (osam) nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije ZZCG- Biroa rada Bijelo Polje. Za poslove grafičkog dizajnera, izabraće se dvije (2) osobe sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i poznavanja rada na računaru. Ostalih 6 osoba mogu biti sa završenom srednjom ili osnovnom školom. Četiri (4) za pripremi za štampu i štampanju na različitim vrstama materijala ( kao što je tekstil, papir ili kartonska ambalaža, i sl.), a dvije (2) na poslovima krojenja i šivenja cegera i lakih odjevnih predmeta (konfekcijske robe).

Izabrati izvođače obuke (osposobljavanja za rad kod poslodavca).

Osposobljavanje obuke kod poslodavca, obuhvata: obuku u grafičkoj radionici i obuku u  krojačkoj radionici. Planirano je da se za obuke angažuju 2 instruktora- podugovarači (instruktor grafičkog dizajna i štampe, i instruktora za krojenje i šivenje), sa iskustvom u planiranim oblastima.

Opremanje radnih mjesta- Kupovina potrebne opreme i materijala.

Aktivnost opremanja radnih mjesta (kupovina potrebne opreme i materijala) obuhvata: zakup adekvatnog prostora za grafičku radionicu, prilagođavanje radnog mjesta i otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu, kupovina potrebne opreme- opremanje radnih mjesta za zaposlene kod izvođača i projektnih partnera 1 i 2, kupovina potrošnog materijala i sirovina za vrijeme trajanja obuke i rada radionica.

 Organizovati obuku (osposobljavanja za rad kod poslodavca) u grafičkoj radionici.

U grafičkoj radionici su predviđene obuke, za 2 (dvije) osobe sa invaliditetom na poslovima grafičkog dizajna i četiri (4) osobe na poslovima pripreme za štampu i štampanje na različitim materijalima (papiru, tekstilu, kartonu…). Jedan instruktor će vršiti i praktični i teorijski dio obuke. Ići će naizmenično ili uporedo za sve polaznike. Obuka će trajati 3 mjeseca, raspoređena po dogovoru instruktora, izvođača i polaznika.

Teorijska obuka

Organizovati obuku (osposobljavanja za rad kod poslodavca) na poslovima krojenja i šivenja cegera i lakih odjevni predmeta (konfekcijske robe ). 

        Praktični i teorijski dio obuke u krojačkoj radionici za 2 polaznika, sprovodiće angažovani instruktor- predavač. Obuka će trajati 3 mjeseca, raspoređenih po dogovoru instruktora, poslodavca i polaznika. Praktični i teorijski dio obuke će ići naizmenično ili uporedo, zavisno od potrebe.

Predavač- instruktor prilagodiće obuku prema mogućnostima polaznika, a u skladu sa potrebama poslodavca. Na taj način će polaznici usvajati znanja, shodno svojim kapacitetima, koja će kasnije primjenjivati na svojim radnim mjestima tokom rada u radionici.   

Zaposliti osobe sa invaliditetom, učesnike programa.

Po završenoj obuci, prije zapošljavanja, izvršiće se usmeno i praktično testiranje polaznika obuke u grafičkoj radionici i krojačkoj radionicii, pred internom komisijom, u sastavu: predstavnik ZZZCG – Biroa rada BP (mentor na projektu), koordinatora i asistenta na projektu i predavača – instruktora (za dizajn i štampanje i za krojenje i šivenje).

Po završenoj obuci (osposobljavanja za rad kod poslodavca), svih 8 (osam) polaznika obuke će zasnovati radni odnos na period od 7 (sedam) mjeseci.  Izvođač projekta Udruženje za podršku OSI – BP, u svojoj grafičkoj radionici, zaposliće 4 (četiri) OSI, polaznike obuke, na poslovima pripreme za štampu i izradu štampe i preslikavanja na različitim vrstama materijala (tekstila, papira, kartona, kartonske ambalaže, i sl.). Projektni partner 1 D.O.O. »PROFI OSI« – Bijelo Polje, u svojoj grafičkoj radionici zaposliće 2 (dvije) osobe sa invaliditetom, polaznike obuke, na poslovima grafičkog dizajna. Projektni partner 2  NVO »ENNISA«  – Bijelo Polje, u svojoj krojačkoj radionici zaposliće 2 (dvije) osobe sa invaliditetom.

 Po završetku projekta »Unapređenje socijalizacije OSI kroz zapošljavanje«, najmanje dvije osobe sa invaliditetom (iz ovoga projekta) nastaviće rad kod izvođača projekta  ili partnera 1 ili 2, na period od minimum 9 mjeseci, sa tendencijom produžetka ugovora na neodređeno.

Očekivani rezultati

Uspješno izabrani učesnici – polaznici obuke, 8 (osam) nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije ZZCG- Biroa rada Bijelo Polje, koje su status osobe sa invaliditetom, stekli na osnovu: propisa iz oblasti obrazovanja; propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju ili rešenja nadležne Komisije za profesionalnu rehabilitaciju Zavoda. To su osobe koje zadovoljavaju postavljene kriterijume.

Adekvatno izabran i opremljen prostor potrebnom opremom za početak obuke. Obezbijeđen pristup random mjestu, Kupljena potrebna oprema za opremanje radnih mjesta u grafičkoj radionici i krojačkoj radionici. Kupovina potrošnog materijala i sirovina za vrijeme trajanja obuke i rada radionica.

Unaprjeđena znanja, kreativnost i vještine polaznika obuke. Polaznici naučili: osnove marketinga prilikom kontakta, kako bi mogli zadovoljiti potrebe i zahtjeve različitih klijenata, a samim tim biti konkurentni na tržištu, osnove korišćenja programa za dizajniranje, dizajniranje i pripremu za štampu, izradu štampe na različitim vrstama materija (na tekstilu, papiru, kartonu ili kartonskoj ambalaži..), da dizajniraju, pripreme za štampu i odštampaju reklamu na gotovom tekstilnom proizvodu, itd…, zatim naučili su: Prenošenje šnita i krojenje lakih odjevnih predmeta; Da skroje i sašiju cegere; Da skroje i sašiju suknju; Da skroje i sašiju žensku bluzu; Da skroje i sašiju žensku spavaćicu; Da skroje i sašiju mušku košulju; Da skroje i sašiju radni mantil; Da skroje i sašiju kecelju; Da skroje i sašiju muške, ženske ili dječje pantalone; Da skroje i sašiju radne kombinizone, itd.

Zapošljeno svih 8 (osam) OSI koje su prošli obuke, na period od 7 (sedam) mjeseci, ako nijesmo u obavezi po pravilima poziva da zaposlimo 100% učesnika projekta. U grafičkoj radionici izvođača projekta UPOSI- BP, upošljeno 4 OSI, na poslovima pripreme za štampu i štampanja na različitim vrstama materijala,  kod partnera 1, DOO  » PROFI OSI « u BP, zapošljeno 2 OSI na poslovima grafičkog dizajna, a kod projektnog partnera 2 u krojačkoj radionici NVO »ENNISA« na poslovima krojenja I šivenja cegera i lakih odjevnih predmeta, zapošljene su 2 osobe sa invaliditetom.  Po završetku projekta »Unapređenje socijalizacije OSI kroz zapošljavanje«, najmanje 2 OSI iz ovoga projekta, nastaviće rad u grafičkoj ili krojačkoj radionici, kod izvođača ili partnera 1 i 2. na period od minimum 9 mjeseci. Osobe sa invaliditetom koje nastavljaju rad imaju tendenciju produžetka ugovora na neodređeno, produžetak njihovog zaposlenja na duži period, zavisiće od snalaženja na tržištu i kvaliteta izrade samih proizvoda.

Rezultati implementacije projekta »Unapređenje socijalizacije OSI kroz zapošljavanje«, su i angažovanje (Ugovorom o radu) na period od 12 mjeseci, koordinatora projekta iz Udruženja za posdršku OSI (izvođača projekta) i asistenta na projektu (Ugovorom o djelu) iz NVO »ENNISA« (partnera 2 na projektu).

Koordinatorka projekta: Dragana Božović