Tim povodom u Bijelom Polju je održan radni sastanak predsjednika Opštine Petra Smolovića sa predstavnicima na kojem su analizirani rezultati urađenog i istaknuto da je za tri godine trajanja projekta u putnu infrastrukturu uloženo 663 hiljade eura, kroz asfaltiranje 10 kilometara seoskih puteva na 17 mikro lokacija. Dok je sa 437 hiljada eura realizovano 10 investicija u vodosnadbijevanje.

U četvrtoj godini sprovođenja projekta biće raspisana 2 javna poziva za 2 komponente.

Prva komponenta odnosi se na razvoj klastera za koju je namijenjeno 435.600 eura. Druga komponenta podrazumijeva razvoj ruralne infrastrukture u područjima klastera, za šta je opredijeljeno 1,33 miliona eura, od čega je 1,12 miliona eura predviđeno za projekte putne infrastrukture i 210.000 eura za vodosnadbijevanje.

Investicije će biti realizovane u sedam opština koje su uključene u projekat: Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Mojkovcu, Žabljaku, Petnjici i Šavniku, u kojima će biti izgrađeni novi vodovodi, novi kilometri puta i podržan značajan broj poljoprivrednih gazdinstava u dijelu unapređenja proizvodnje i plasmana proizvoda.

Izvor: bijelopolje.co.me