Ljetnje računanje vremena u 2022. godini počelo je 27. marta u dva sata, pomjeranjem za jedan čas unaprijed. Tako će biti sve do posljednjeg vikenda – 30. oktobra.

U Crnoj Gori, odnosno bivšoj SFRJ, kazaljke su prvi put pomjerene 1983. godine, kada se počelo sa računanjem ljetnjeg vremena.

Do 1995. satovi su se vraćali u posljednjoj nedelji septembra, a kasnije je donijet zakon kojim je ljetnje računanje vremena usklađeno sa Evropskom unijom.

N.S