Planinarski savez Crne Gore dobio je licencu za rad “Organizatora obrazovanje odraslih” za izvođenje Programa osposobljavanja za zanimanje planinski vodič/planinska vodičkinja. Imajući u vidu da je jedan od najvažnijih zadataka Planinarskog saveza Crne Gore, definisan članom 5. Statuta Planinarskog saveza stručno osposobljavanje planinara za potrebe razvoja planinarstva u Crnoj Gori, a isto tako polazeći od činjenice da razvoj turizma, posebno planinskog, ima najviši prioritet među privrednim granama Crne Gore, potpuno je logično i prirodno da se PSCG licencira za školovanje planinskih vodiča. Crnogorske planine imaju veliki turistički potencijala koji treba oslobađati u narednom periodu. Za bezbjedan boravak planinara i drugih posjetilaca u planinama neophodno je imati obrazovane i kvalitetne planinske vodiče koji posjeduju adekvatna znanja i vještine. Zakonom o planinskim stazama definisana je obaveznost posjedovanja licence za obučene planinske vodiče. Uvažavajući sve učestalije zahtjeve turističkih poslenika, Planinarski savez Crne Gore je prepoznao da nedovoljan broj obučenih planinskih vodiča, koji posjeduju odgovarajuće licence, kao značajnu barijeru za dalji razvoj planinarstva i planinskog turizma. Iz navedenih razloga, a cilju podrške razvoju turizma i planinarenja u Crnoj Gori, PSCG je još 2017. godine, donio Odluku da se uključi u proces školovanja planinskih vodiča. Licenca za rad je izdata u avgustu 2020.godine, od strane Ministarstva prosvjete na osnovu Zahtjeva, priloženog elaborate i druge propisane dokumentacije, te na osnovu detaljne provjere ispunjenosti prostornih, tehničkih i kadrovskih uslova, od strane posebne komisije. Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje planinski vodič/ planinska vodičkinja, u skladu za zakonom, usvojen je od strane Nacionalnog savjeta, a način polaganja stručnog ispita, sadržaj izgled i način izdavanja licence utvrđen je drugim propisima. Usvojenim Programom obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje planinski vodič/planinska vodičkinja definisani su uslovi za realizaciju predmetnih oblasti, a Ispitnim katalogom su navedeni standardi, ishodi učenja i standardi znanja polaznika/ca. Planinarski savez i klubovi koji ga čine, raspolažu stručnim kadrovima koji kompetentno mogu realizovati Program obrazovanja za ovo važno zanimanje. U realizaciji aktivnosti obuke Planinarski savez će uključiti i planinske vodiče koji posjeduju odgovarajuće sertifikate (za sada ih ima oko 30), kao i ostale stručne kadrove koji zadovoljavaju uslove za školovanje planinskih vodiča. Tokom 2021.godine biće organizovana obuka i polaganje ispita za zainteresovane kandidate.

Izvor: Planinarske novine